Logo Repki Gmina

Pytania do Wójta Wypełnij Odpowiedzi

Odpowiedzi

2020-09-10 12:29:35 Małgorzata Witam, chciałabym się dowiedzieć czy będą zbierane odpady wielkogabarytowe w tym roku i poznać ewentualną datę odbioru?
Szanowna Pani Małgorzato.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Repki zostanie przeprowadzona
w dniach 21-24.09.2020 r. Szczegółowe informacje dot. odbioru ww. odpadów zamieszczone są na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://www.repki.pl/news,1781,zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych-mebli.html

Z poważaniem
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2020-07-27 11:09:30 Ola Witam\r\nCzy można jeszcze składać swoje kwestionariusze by móc zostać rachmistrzem? Chętnie podejabym to wyzwanie.
Witam Pani Olu.

W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, że składanie kwestionariuszy na rachmistrzów terenowych już minął. Termin składania obowiązywał od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku. Wszystkie informacje były udostępnione na stronie Urzędu Gminy oraz na BIP.

Z poważaniem
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2020-07-08 13:15:22 Krzysztof Dlaczego nie mogłem zagłosować tu gdzie jestem zameldowany ? tylko jakimś cudem znalazłem sie w lokalu wyborczym w Warszawie a nie zglaszalem ze chce glosować poza miejscem zamieszkania .
Panie Krzysztofie, jeżeli pan nie mógł zagłosować w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r., ponieważ był pan skreślony ze spisu wyborców gm. Repki to znaczy, że nasz urząd dostał „Zawiadomienie o dopisaniu lub wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania”. Mogło tak się stać, jeżeli przebywał pan przed 28.06.2020 r. np. w szpitalu. Szpital ma obowiązek przekazać dane pacjentów celem wpisania do spisu wyborców. Kierujący zakładem, w którym utworzono obwód głosowania, ma również obowiązek powiadomienia osób objętych wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania – po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, na której terenie położony jest zakład.
W przypadku pytań proszę o telefon nr 255065709.
2020-05-29 15:05:36 HENRYK Szanowna pani Wójt ! Gmina ma problemy z kosztami związanymi z odbiorem odpadów. Czy nie warto byłoby ograniczyć np. z dwóch do jednego w m-cu , odbiór biodegradowalnych. Np. 22 maja na mojej ulicy wystawiono tylko jeden woreczek, a więc PUK \"wozi powietrze\". Z poważaniem.
Szanowny Panie Henryku

Zgodnie z art. 6m ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach częstotliwość odbioru zarówno odpadów niesegregowanych (zmieszanych) jak i bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie.

Z poważaniem
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2020-04-09 14:33:42 Mieszkaniec wsi Włodki Witam Panią Wójt mam pytanie kiedy będą skończone pobocza po budowie drogi do Kobylan .Tłumaczenie że w kosztorysie było tylko 70 cm pobocza do wykonania do nas nie dociera wogóle ponieważ wykonawca widział co jest do wykonania i jeżeli zniszczył pobocza powinien je odbudować a wybierając ziemię odkrył również fundamenty naszych ogrodzeń w znaczny sposób je osłabiając. Poza tym i te 70 cm zostało wykonane niechlujnie z pominięciem zasad i sztuki budowlanej (przed utwardzeniem poboczy nie było wykorytowane tylko posypane cienką warstwą żwiru .Jeżeli Pani nie wyegzekwuje poprawienia tej fuszerki będziemy żądać od radnych wykonania tych prac z budżetu gminy .
Szanowny Mieszkańcu wsi Włodki

W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję, że pobocza zostaną naprawione w ramach udzielanej gwarancji na wykonane roboty drogowe. Firma wykonująca roboty drogowe w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Kobylany Górne – Włodki” przystąpi do ich naprawy w najbliższych dniach.

Z poważaniem
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2020-03-16 14:47:43 Rodzic Dlaczego nauczycielka ze szkoły w Repkach nie poddała się kwarantannie po powrocie z Włoch z Lombardii? Dlaczego dyrekcja nie zwróciła na to uwagi?
Szanowny Rodzicu.
Nauczycielka ze szkoły w Repkach wróciła z Włoch z miejsca, w którym w czasie jej pobyty nie odnotowano przypadku zakażenia czy zachorowania. Przed powrotem do pracy przeszła badanie lekarskie, które przedstawiła dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły powiadomił o fakcie pobytu tej Pani we Włoszech Kuratorium Oświaty oraz Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która po zgłoszeniu przez dyrektora, objęła Panią kontrolą, zadecydowała, że wspomniana nauczycielka jest zdrowa i w pełni zdolna do pracy, ponieważ nie pozostawała w styczności z osobami chorymi i w związku z tym nie podlega kwarantannie.
Dyrektor szkoły mimo zezwolenia Sanepidu skierowała nauczycielkę na dodatkowe badania lekarskie, które potwierdziły, że nauczycielka jest zdrowa. Poza tym Pani nauczycielka wróciła 20 lutego 2020 r. z Włoch, 22 lutego była u lekarza, a obowiązkową kwarantannę wprowadzono 06 marca 2020 r.
Gdyby była jakakolwiek przesłanka, to zajęcia zostałby odwołane.
Z poważaniem
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2020-02-26 11:10:29 mieszkaniec gminy repki Szanowna Pani Wójt\r\nuprzejmie zapytuję kiedy na stronie gminy Repki będą\r\nzamieszczone uchwały Rady Gminyh
Szanowny Mieszkańcu.

Uprzejmie informuję, że uchwały Rady Gminy są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z poważaniem
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2020-02-14 13:11:58 Gabriela Witam Serdecznie.\r\nCzy można by było zorganizować transport na terenie gminy? Żeby można było spokojnie dojechać z dziećmi do świetlicy w Repkach a potem wrócić. Przeprowadziłam się niedawno i przez brak zaplecza komunikacyjnego czuje się wraz z dziećmi,, uwięziona,,
Szanowna Pani Gabrielo

Przewoźnikiem świadczącym usługi w zakresie komunikacji publicznej na terenie Gminy Repki jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. ul. Ząbkowska 2, 08-300 Sokołów Podlaski.
Wszelkie prośby i sugestie dotyczące dostosowania rozkładu jazdy autobusów do potrzeb mieszkańców należy kierować bezpośrednio do przewoźnika.

Z poważaniem
/- / Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2019-11-05 08:39:43 Małgorzata Witam, \r\nChciałabym zapytać czy firma odbierająca odpady mogłaby przyjeżdżać w terminie określonym w harmonogramie? Czarne worki mieli zabrać w poniedziałek - byli we wtorek, segregowane zabierali przez 2 dni, popiół zamiast zabrać w piątek zabrali we wtorek. Jak mam tylko kontener to niech stoi i kilka dni, ale jak wystawiam i worki, to muszę je na noc zabierać na posesję, bo bezpańskie psy wszystko porwą.\r\nPozdrawiam\r\nPS Plus za to, że w ogóle po nie przyjeżdżają.
Szanowna Pani Małgorzato

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych został opracowany przez firmę odbierającą odpady.
Z uwagi na to, iż w bieżącym okresie ilości odpadów każdego rodzaju na terenie naszej gminy są dosyć duże, przekłada się to na czas ich odbioru. Niekiedy sytuacja taka spowodowana jest także awariami samochodów.
Informuję, że Gmina Repki zwróci się z problemem do przedsiębiorstwa odbierającego odpady, aby w przyszłości taka sytuacja nie miała miejsca.

Z poważaniem
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2019-10-09 12:13:00 Sportowiec Witam, w jakich dniach i godzinach będzie otwarta hala sportowa w repkach?
Szanowny Sportowcu.

Hala sportowa w Repkach jest dostępna dla mieszkańców od wtorku do piątku w godzinach od 15:00 do 21:00. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury
w Repkach tel. 25 787 50 80.

Z poważaniem
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2019-10-07 11:42:44 mieszkanka Szanowna Pani Wójt\r\nczy jest zgodne z prawem zatrudnianie pracownika w szkole który jest mężem Pani Dyrektor \r\npozdrawiam
Szanowna Mieszkanko

Wójt, jako organ wykonawczy gminy nie jest właściwy do udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie, gdyż nie posiada kompetencji do rozstrzygania o zgodności z przepisami prawa, czy udzielania porad prawnych.
Informuję natomiast, że regulacje w zakresie zatrudnienia pracowników na stanowiskach pedagogicznych zawarte są w ustawie – Karta Nauczyciela. Zatrudnienie w szkołach pracowników na stanowiskach administracji i obsługi odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

Z poważaniem
/- / Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2019-09-05 10:52:56 Katarzyna Czy wyjaśniona już jest sytuacja związana z odbiorem śmieci? Czy gmina przewiduje zwrot opłat za niezrealizowane odbiory, które zostały zapłacone wcześniej?
Szanowna Pani Katarzyno.

W związku z odstąpieniem przez przedsiębiorstwo PUK SERWIS Sp. z o.o. z dniem 1.09.2019 r. od wiążącej umowy, odbiór odpadów nie został zrealizowany. Obecnie ogłoszony został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki. Po jego rozstrzygnięciu i ustaleniu nowego harmonogramu, zorganizowany zostanie odbiór odpadów niesegregowanych i biodegradowalnych przypadających do odbioru w miesiącu wrześniu.

Z poważaniem
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2019-05-16 15:26:09 Edward Jaka jest sytuacja z odbiorem eternitu już zdjętego z dachu ?
Szanowny Panie Edwardzie.
Gmina Repki, jak co roku tak i w tym roku złożyła wniosek do WFOŚiGW w Warszawie o dotację na zadanie z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Aby Gmina Repki mogła odebrać i zutylizować eternit od osoby fizycznej w postaci pokryć dachowych, należy złożyć do Wójta Gminy wniosek. Do wniosku należy dołączyć zgłoszenie zamiaru wymiany pokrycia dachowego lub inny dokument oraz informację o wyrobach zawierających azbest.
Jeżeli Gmina Repki otrzyma dofinansowanie będziemy odbierać eternit w miarę posiadanych środków finansowych.

Łączę pozdrowienia
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2019-06-04 12:32:58 Mieszkaniec repki Dziń dobry Pani Wójt .\r\nChciałem dowiedzieć czy sołtys to jest jeszcze funkcja społeczna czy już nie . Interesuje mnie również jakie zadanie sołtysi pełnią podczas posiedzeń rady , czy dalej tolerowana będzie obecność małżonków ( zamiast sołtysów ) na posiedzeniu rady i czy ja jako mieszkaniec i podatnik z tej gminy mogę przyjść na posiedzenie rady i dostać 300 zł . Interesuje mnie również jakie koszty ponosi gmina rocznie płacąc sołtysom \"za pracę \" podczas posiedzeń ? \r\n
Szanowny Mieszkańcu,
Sołtys swoją obecność na sesji potwierdza własnoręcznym podpisem. Wysokość diet wypłaconych sołtysom w 2018 r. to 180.000,00 zł.
Łączę pozdrowienia
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2019-06-04 12:38:30 Mieszkaniec8Z5M3Y Witam Panią Wójt . Moje pytanie dotyczy wynagrodzenia ( prezentów ) dla sołtysów . \r\n1)Jakie koszty w skali roku ponosi gmina na te prezenty (wynagordzenia ) dla sołtysów .\r\n 2) Jeżeli jest to wynagrodzenie to jaki zakres prac bądź obowiązków należy do tych państwa podczas sesji rady .\r\n 3) Czy ja jako mieszkaniec tej gminy również mogę przybyć na sesję rady i dostać 300 zł wynagrodzenia. \r\n Pozdrawiam i pilnie czekam na odpowiedź bo są już ogłoszenia o wyborach i dużo mieszkańców prawdopodobnie chciało by wiedzieć czy sołtys to jest dalej funkcja społeczna czy biznes ?
Szanowny Mieszkańcu,
Wysokość diety ustalona została Uchwałą Rady Gminy Repki z dnia 7 lipca 2016 roku Nr XVI/119/2016 i jest to 300 zł za udział w jednym posiedzeniu. Koszty poniesione przez Gminę Repki z tego tytułu w 2018 r. to 180.000,00 zł.
Łączę pozdrowienia
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2019-06-04 13:55:08 Mieszkanka Gminy Witam,\r\nkiedy w przedszkolu w Wyrozębach będzie Pani do pomocy przy dzieciach. Obiecała Pani Wójt takową pomoc od początku stycznia, a póki co nie została Pani obietnica spełniona.\r\nPozdrawiam!
Szanowna Pani,
Zgodnie z obietnicą pomoc nauczyciela w przedszkolu w Wyrozębach wykonuje swoje obowiązki od lutego 2019 roku.
Pozdrawiam
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2019-01-22 10:50:33 Jacek Czy po wytyczeniu geodezyjnym pasa drogowego nr62,drzewa za palikami należą do właściciela działki na której się znajdują.Proszę o zbadanie tej sprawy,gdyż wielu właścicieli działek ma ten dylemat?
Szanowna Panie Jacku.

Wytyczenia pasa drogowego drogi krajowej nr 62 relacji Strzelno-Drohiczyn dokonała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. W związku z powyższym, wszystkie uwagi oraz zapytania odnośnie wytyczenia ww. pasa drogowego drogi krajowej nr 62 należy kierować pod adresem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Z poważaniem
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2019-01-14 15:25:37 Michał Witam ponownie. Ostatnio pisałem pytanie, dlaczego gmina nie zamieszcza informacji z naszego terenu w Gazecie Podlasia. Fanpage Gminy zniknął również z facebooka. Jaka jest tego przyczyna? Czekam na odpowiedź
Szanowny Panie Michale.
W chwili obecnej trwają prace nad uruchomieniem nowego fanpage Gminy Repki na Facebooku. Jeżeli chodzi o zamieszczanie informacji w Gazecie Podlasia Gmina Repki na dzień dzisiejszy nie podpisała umowy z redakcją. Aktualności z gminy, szczegółowe informacje, bieżące sprawy są dostępne na stronie Gminy Repki www.repki.pl
Ponadto rozważamy fakt dalszego rozpowszechniania informacji o gminie Repki w formie papierowej.
Z poważaniem
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2019-01-02 08:21:44 Maciej Siekierzyński Witam, w związku z brakiem odpowiedzi na moje pismo z dnia 4 grudnia 2018r. dotyczące uszkodzenia samochodu na drodze gminnej łączącej Skrzeszew z Gałkami proszę o zajęcie stanowiska. Potrzebuję danych ubezpieczyciela aby rozliczyć naprawę samochodu. Jednocześnie zwracam się z prośbą o uregulowanie stanu przedmiotowej drogi, która jest pełna dołów, kamieni, kałuż, błota itp. Dotychczas nie udało się Pani poprzedniczce wygospodarować ani grosza na jej naprawę, wyrównanie czy chociaż wysypanie żwirem lub innej metody doprowadzenia drogi do stanu umożliwiającego użytkowanie przez cały rok. W związku z brakiem oznakowania granic tej drogi jest ona również z każdym rokiem coraz węższa. Liczę na pozytywne rozpatrzenie prośby.\r\nDroga ta umożliwia mieszkańcom kolonii Gałek na dojazd do posesji, korzystają z niej również m.in. leśnicy, myśliwi, mieszkańcy Skrzeszewa i turyści.\r\nBóg zapłać.
Szanowny Panie Macieju.
Uprzejmie informuję, że odpowiedź na Pana pismo została udzielona przesłana w dniu 27.12.2018 r.
Ponadto informuję, że Gmina Repki w najbliższym czasie podejmie starania w celu utwardzenia lub przebudowy ww. drogi dojazdowej do działek rolnych w miejscowości Gałki gm. Repki.
Z poważaniem
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2018-12-28 08:58:04 Piotr Pani wójt\r\nDziadek mnie sie pyta jak można załatwić darmowy węgiel w gminie jakie dokumenty musze przywieźć. Podobno było to obiecane dla starszych osób. Nie znalazłem nigdzie informacji na ten temat.
Szanowny Panie Piotrze

Pomoc w postaci opału, tak, jak wszystkie świadczenia z pomocy społecznej, przyznawana jest
z powodu trudnej sytuacji materialnej i nie ma możliwości, aby taką pomoc uzyskali wszyscy emeryci. Miesięczne kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł a dla osoby w rodzinie – 528 zł na osobę. Jeżeli dochody Pańskiego dziadka wynoszą mniej, niż podane wyżej kryteria, można zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z podaniem o udzielenie pomocy w postaci opału, dołączając odcinek emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie tego podania.

Z poważaniem
/-/ Apolonia Stasiuk
Wójt Gminy Repki
2018-10-04 15:18:36 Rozalia Szanowna Pani Wójt, proszę o podanie podstawy prawnej, na podstawie której zbierane są tak wrażliwe dane osobowe, do umorzenia III raty podatku rolnego. Na stronie Repek jest przytoczona Pani wypowiedź, że każdy kto złoży PODANIE będzie miał umorzony podatek. Nie ma tam nic o wniosku z tak szczegółowymi danymi osobowymi, jak np. oszczędności pieniężne.
Szanowna Pani Rozalio.

W związku z otrzymanym drogą elektroniczną pytaniem podpisanym imieniem Rozalia, a dotyczącym podania podstawy prawnej na podstawie, której zbierane są wrażliwe dane osobowe do umorzenia III raty podatku rolnego.
Stosownie do brzemienia art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 poz. 800) ordynacji podatkowej może na wniosek podatnika w przypadku uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
W sytuacji umorzeń III raty podatku rolnego istotny jest ważny interes podatnika. Na podstawie orzecznictwa uznaje się, że ważny interes podatnika to np. zdarzenie losowe niezależne od działań podatnika, klęska żywiołowa, nagła i ciężka choroba. Decyzja organu podatkowego w sprawie umorzeń jest decyzją podejmowaną w ramach tzw. uznawania administracyjnego. Oznacza to, że organ podatkowy nie ma obowiązku z automatu dokonywać umorzeń, a jest zobowiązany badać czy nastąpił w sprawie ważny interes podatnika.
Stosownie do brzemienia art. 180 Ordynacji podatkowej, jako dowody należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Dowodem w sprawach podatkowych stosownie do brzemienia art. 181 Ordynacji podatkowej są min.: księgi podatkowe, deklaracje i dokumenty złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych itp. W praktyce dowodów w zakresie umorzeń podatków znaczenie także mają materiały będące w posiadaniu organu złożone przez podatnika np. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów, stan majątkowy itp. Fakty znane z urzędu organu podatkowego nie wymagają dowodu np. wystąpienie sumy na terenie gminy Repki.
Reasumując i odpowiadając na pytanie wyjaśniam:
1)W przypadku prowadzonego postępowania o umorzenie podatku przez organ podatkowy, musi on zbadać musi on zbadać czy zaistniał ważny interes podatnika ocenić sytuację materialną i finansową podatnika czy nastąpiło zdarzenie losowe.
2)Organ podatkowy nie może z automatu dokonywać umorzeń podatku rolnego i innych wyłącznie na podstawie wniosku podatnik bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w zakresie niezbędnym do wydania decyzji o umorzeniu podatku.
3)Żądanie przez organ podatkowy podanie informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i życiowej podatnika jest niezbędne do wydania decyzji o umorzeniu podatku (art. 180,181 ordynacji podatkowej). Informacje o oszczędnościach pieniężnych nie jest informacją wrażliwą, inne informacje osobowe, które składa podatnik do wniosku
o umorzenie, także nie stanowią naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Organ podatkowy może uzyskane informacje wykorzystać wyłącznie do prowadzonego postępowania administracyjnego i zobowiązany jest do utrzymania ich w tajemnicy. Podatnik wnoszący wniosek o umorzenie podatku zobowiązany jest podać wszelkie niezbędne informacje w celu umożliwienia organowi podatkowemu przeprowadzenie prawidłowego rozstrzygnięcia.

Z poważaniem
Stanisław Cieciera
Radca Prawny
2018-09-27 11:37:34 Tadeusz Dzień dobry,\r\nnoszę się z zamiarem kandydowania na wójta gminy lub radnego, co musze zrobić, jakie dokumenty musze pokazać. powinienem mieć odpowiednie wykształcenie, ja mam średnie i maturę tez mam. bardzo proszę o dostarczenie mi ulotek informacyjnych lub innych dokumentów które określają wymagania wobec wójta lub radnego. \r\nDziekuje.
Szanowny Panie Tadeuszu.

Warunki i procedury kandydowania na wójta gminy lub radnego określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks Wyborczy oraz Uchwały i wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. Wszystkie dokumenty są dostępne pod adresem www.pkw.gov.pl

Z poważaniem
Iwona Wasilewska
Zastępca Wójta
2018-07-18 14:22:45 Obserwator Witam . Mam do Pani Wójt pytanie dotyczące zjazdów z drogi gminnej Zawady - Remiszew na pola czy one mają być docelowo tej szerokości czy też będą wkładene przepusty i będą poszerzane . Przy tej szerokości wjazdu (dodatkowo niektóre usytuowane przy drzewach ) nie ma szans bezpiecznego wjechania na pole Pozdrawiam czekam na odpowiedź
Szanowny Panie.

Zjazdy zostały wykonane zgodnie z normatywami. Prace zostały zakończone i odebrane.

Łączę pozdrowienia
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2018-06-28 14:47:04 Damian Witam . Mam takie pytanie. Chodzi o chodnik w Repkach a dokładniej na ulicy Sokolowskiej, czemu nie został dokończony??Tak samo ma ulicy strażackiej chodnik się kończy na końcu ulicy . A np; czemu nie można było go dokończyć przez ulice Nowowiejska . ? Przecież jedna strona pobocza jest dość wystarczająca na chodnik.
Szanowny Panie Damianie

Chodnik na ulicy Sokołowskiej został wybudowany zgodnie z zakresem uzgodnionym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Mazowiecki w Warszawie na podstawie porozumienia stron z dnia 16 maja 2003 r.
Właścicielem i zarządcą DK 62 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do której należy kierować wszystkie sprawy dotyczące ww. drogi.
Ideałem byłoby gdyby przy każdej drodze czy ulicy był chodnik i ścieżka rowerowa i pewnie kiedyś tak będzie. Na dzień dzisiejszy cieszy nas chodnik na ulicy Strażackiej, na następne realizację musimy jeszcze poczekać.

Pozdrawiam
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2018-06-28 14:46:17 Obywatel Szanowna Pani Wójt\r\nZwracam się z pytaniem dlaczego Remiszew został zapomniany przez gminę. W prawie każdej wsi jest świetlica, miejsce spotkań a u nas nie ma nic. W miejscu tzw. publicznym mieszkańcy trzymają bele sianokiszonki, sprzęt gdzie jest sołtys w tym czasie? Sołtys jako przedstawiciel gminy w danym sołectwie winien dopilnować takich rzeczy, czy jest możliwość zagospodarowania tego terenu w inny sposób np. zakup ławek, jakiś plac zabaw czy co kolwiek innego, abyśmy czuli że tworzymy cześć tej gminy. \r\nProszę o odpowiedź \r\nZ poważaniem Obywatel
Szanowny Obywatelu.

Nie bardzo rozumiem, o co chodzi w tym stwierdzeniu i pytaniu. W gminie Repki wszystkie miejscowości mają równe prawa i obowiązki. Sołtysa i Radę Sołecką wybierają na zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa. Radzę przychodzić na zebrania wiejskie będzie miał Pan prawo głosu i decyzji oraz większe rozeznanie w procedurach, tematach, które są poruszane i omawiane. Wygląd i estetyka sołectwa zależą od samych mieszkańców i świadczą o mieszkańcach. Sam sołtys pewnie nie będzie mógł posprzątać posesji mieszkańców czy przyległych dróg lub ulic. Od lat sołectwa w Gminie Repki mają do dyspozycji fundusz sołecki, Remiszew też taki fundusz posiada. Fundusz sołecki przeznaczony jest na zaspokojenie potrzeb i realizację zadań w Sołectwach. O przeznaczeniu funduszu decydują mieszkańcy na zebraniu wiejskim. Swoją decyzję przedkładają do Wójta Gminy, który umieszcza zadania w budżecie Gminy Repki. Mam nadzieję, że moja odpowiedź pomoże Panu w aktywizacji mieszkańców i lepszym zadbaniu o otoczenie wsi w różnych aspektach.

Życzę powodzenia
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2018-04-20 14:40:36 XYZ Witam! \r\n\r\nMa Pani prawo do remontu Altanki w Repkach, która zajduje się w parku przy ulicy Sokołowskiej? \r\n\r\nAltanka jest w bardzo złym stanie i przydałby się jej malutki remont. Mieszkańcy gminy Repki nie mają miejsca do spędzenia czasu przy ognisku. \r\n\r\nLiczymy na rozważenie sprawy remontu. \r\n\r\nPozdrawiamy, \r\nmieszkańcy gminy Repki.
Szanowni Państwo.

Park w Repkach i altanka nie jest własnością Gminy Repki.
W sprawie remontu należy zwrócić się do właściciela.

Pozdrawiam serdecznie
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2018-04-04 08:11:38 Henryk Rymuza Szanowna Pani Wójt! Serdecznie dziękuję za najpiękniejszy dla mnie prezent Wielkanocny \"od zajączka\". Niech moje skromne wiesze trafią \" pod strzechy\" ., ale te z komputerami.\r\nPs. Korzystam z okazji i zachęcam Państwa Czytelników - miłośników pięknego słowa, do przejrzenia wybranych tomików. HR.
Szanowny Panie Henryku.

Cieszę się, że mogliśmy Panu ten zajączkowy prezent sprawić. Dziękujemy za wiersze. Życzymy sukcesów twórczych. Niech Pańska poezja daje wiele radości czytelnikom, a Panu satysfakcję i motywację do dalszej pracy.

Z wyrazami należnego szacunku
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2018-02-14 15:28:25 ANNA Witam\r\nSzanowna P.Wójt\r\nchciałam Pani podziękować za wykazanie zainteresowania i załatwienie sprawy bezpańskiego psa o którym pisałam we wcześniejszym piśmie ,szkoda tylko że psiak musiał czekać prawie miesiąc na pomoc ,rozumiem że temat bezpańskich psów jest tematem trudnym ale skoro zwykły obywatel zgłasza do gminy temat to z całym szacunkiem pańscy pracownicy powinny wykazać zainteresowanie odrobinę wcześniej (rozumiem iż należy to do ich zakresu pracy). Mam nadzieję że taka sytuacja się więcej nie powtórzy.\r\n Z podziękowaniem \r\n
Szanowna Pani Anno.
Dziękuję. Łączę pozdrowienia
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2018-02-12 14:54:54 Anna Witam\r\nSzanowna Pani chciałabym się dowiedzieć jak w P. Gminie Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się bezpańskimi psami. Od miesiąca zgłaszam iż na terenie wsi Rogów wałęsa się bezpański pies (szczeniak),a pańscy ludzie tylko obiecują że się tym zajmą, przyjadą, i na tym się pomoc kończy (psiak dalej łazi wygłodzony i wyziębnięty) liczę na interwencję z Pani strony, Pozdrawiam
Szanowna Pani Anno.

Proszę o wyrozumiałość. Problem bezpańskich psów nie zawsze da się załatwić szybko. Każde zgłoszenie wymaga sprawdzenia i należytego rozeznania. Zapewniam Panią, że dokładamy wszelkich starań by psom, dla których nie mają serca ich właściciele, zapewnić adopcję lub skierować do schroniska.

Łączę wyrazy szacunku
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2018-01-28 23:00:12 Tomasz Szanowna Pani,\r\n\r\nCzy posiada Pani informacje czy remont DK62 z Bachorzy w stronę Repek będzie kontynuowany w 2018r? \r\n\r\nPozdrawiam.
Szanowny Panie Tomaszu,
Najtrafniej byłoby gdyby Pan swoje pytanie skierował do generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od lat czynimy starania o kompleksową przebudowę drogi krajowej nr 62. Odpowiedź na pismo Wójta w sprawie przebudowy DK62 z dnia 13.07.2017 r. w załączeniu.
pozdrawiam Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki

Odpowiedź GDDKiA - skan pisma
2018-01-16 13:39:22 Wojciech Cichoński Szanowna Pani\r\nw związku z moją interwencją z dnia 2017-11-22 w zasadzie powinienem Pani podziękować za przesłanie jej do Starosty. Ale podziękować trzeba mieć za co. Przesłanie prośby o naprawę drogi to naprawdę minimum jakie Pani Urząd mógł zrobić. Gdyby mi było potrzebne wysłanie prośby to zrobił bym to sam. Zresztą kilkakrotnie interweniowałem w tym także pisemnie. Oczekiwałem od Pani i Urzędu czegoś więcej. Skoro mnie stać na kontaktowanie się w sprawach nie tylko mnie dotyczących to również oczekuję od Urzędu czegoś więcej niż proste \"podaj dalej\". Oczekuję współpracy urzędów i wspólnej SŁUŻBY na rzecz mieszkańców. Rozmawiałem z urzędnikami Starostwa na temat tej drogi już od wiosny, ale widać, że nie mają oni w poważaniu zwykłego obywatela więc dlatego zwróciłem się do Pani o pomoc a przeczytałem, że podała Pani sprawę dalej. Czy w Pani odczuciu można uważać sprawę za załatwioną? Jakie dalsze kroki? Czy ktoś z Pani Urzędu w ślad za przekazaniem sprawy zainteresował się co dalej? Czy to nie jest obowiązek Urzędu aby sprawę prowadzić do końca? Proszę ponownie o zrobienie czegoś więcej niż \"podanie dalej\".\r\nPozdrawiam \r\nWojciech Cichoński
Szanowny Panie Wojciechu.

Gmina ma obowiązek przekazać sprawy do załatwienia zgodnie z kompetencjami. Proszę na przyszłość kierować Pańskie interwencje dotyczące dróg powiatowych do właściciela drogi, czyli Powiatu Sokołowskiego. W Polsce obowiązuje podział dróg na: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Każdy zarządca dróg odpowiada za ich stan techniczny i utrzymanie.

Łączę wyrazy szacunku
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2017-11-22 08:03:40 Wojciech Szanowna Pani\r\nProszę o wsparcie w moich wysiłkach na rzecz naprawy drogi powiatowej w kierunku wsi Mołomotki, Gałki i Kanabród. Kilkakrotnie zgłaszałem w Starostwie problem dziur powstałych po zeszłorocznej zimie. Dotychczas nie zostały naprawione a nowa zima już zapasem stoi. Proszę o wsparcie i pomoc w uzyskaniu pozytywnego załatwienia sprawy. Droga staje się naprawdę niebezpieczną i stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. Pozdrawiam Wojciech Cichoński
Szanowny Panie Wojciechu.

Pańską prośbę przesyłamy do Starosty Powiatu Sokołowskiego, który jest zarządcą drogi, o której Pan pisze.

Łączę pozdrowienia
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2017-10-17 08:28:53 Mieszkaniec Repek Repki taka piękna wieś ... a nawet nie ma przystanku normalnego dla mieszkańców ... nawet nie ma znaku ze jest to przystanek ... brak zatoczki dla autobusu ... są tylko wielkie dziury w drodze ... a gdy pada deszcz są wielkie kałuże , ludzie czekający na autobus na pseudo przystanku są zazwyczaj ochlapani.. oczywiście mowa o przystanku który jest w kierunku sokolowa ... brak słów ... Czy można liczyć na jaka kolwiek modernizacje przystanku? Bo to co jest teraz nie można nawet nazwać przystankiem .. brak oznaczenia ze jest to przystanek ,co wcześniej wspomniałam ....
Szanowny Panie
Pana pismo potwierdza konieczność przebudowy i poprawy bezpieczeństwa drogi krajowej nr 62 przebiegającej przez Repki. O taką inwestycję występowaliśmy już wielokrotnie. Ostatnie pismo do GDDKiA skierowaliśmy w lipcu br., prośbę o wsparcie naszych starań skierowaliśmy do Pana Senatora i Państwa Posłów z naszego okręgu wyborczego. Pana zapytanie też przekażemy do GDDKiA Oddział Mazowiecki w Warszawie. Będziemy dobrej myśli, że przebudowa drogi Nr 62 przejście przez wieś Repki zostanie przebudowane.
Łączę pozdrowienia
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2017-09-05 13:57:23 Tomasz Witam,\r\n\r\nMam pytanie odnośnie placu po zburzonym Posterunku Policji w Repkach. Co jest planowane w tym miejscu i kiedy nastąpi jakaś jego modernizacja. Ponieważ jest co centrum i zarazem wizytówka miejscowości miejsce takie powinno być estetyczne a nie straszyć wyglądem \r\n\r\nSerdecznie pozdrawiam.
Szanowny Panie Tomaszu.
Dziękuję za zainteresowanie. Ma Pan rację powinno być estetycznie i ładnie. Planowany jest w tym miejscu skwerek. Proszę o cierpliwość, wszystkiego w jednym czasie nie da się zrobić. Mam nadzieję, że wspólnym staraniem mieszkańców wsi i Urzędu miejsce zostanie zagospodarowane.
Serdecznie pozdrawiam
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2017-09-05 13:49:11 Krzysiek Szanowna Pani Wójt chciałbym uzyskać informację czy nadal obowiązuje zakaz wypuszczania psów poza posesję? Już kilka razy byłem świadkiem jak ludzie spacerują/jadą rowerami, a psy biegną sobie swobodnie bez smyczy o kagańcu nie wspominając. Jak zwróci uwagę to się oburzają. Dziękuję za odpowiedź
Szanowny Panie Krzysztofie.
Obowiązuje ustawowy zakaz puszczania psów poza teren prywatny, bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Jeżeli pies porusza się swobodnie po terenie prywatnej posesji to musi być ona ogrodzona w sposób uniemożliwiający psu wyjście na zewnątrz. Zakaz ten wynika wprost z art. 10a ust 3 i 4 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856).
Prawidłowa opieka nad psami określona została również w Rozdziale V, § 16 i § 17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki.
Łączę pozdrowienia
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2017-08-29 15:01:53 Andrzej Jakiej wielkości są konkursowe kotlety schabowe?
Sz. P. Andrzeju
Jedzenie kotleta schabowego na czas jest jedną z konkurencji konkursowych podczas imprezy promocyjnej 4xM. Za organizację i przygotowanie tego konkursu odpowiedzialne są Zakłady Mięsne Świderscy z Kosowa Lackiego. Po konsultacjach z Zakładem odpowiadamy Panu, że szacunkowa waga kotleta wynosi ok. 11 dkg.
Pozdrawiamy
2017-07-26 13:49:09 Tomasz Witam serdecznie,\r\n\r\nProponuję poprawić moduł wysyłania formularzy zapytań, bo nie do końca jest on intuicyjny. Po poprzednio chyba wysłałem z 20 zapytań dotyczących jednego zagadnienia\r\n\r\nPozdrawiam
Witam,
W odpowiedzi na Pana Zapytanie informuję, że formularz "Pytania do wójta" działa poprawnie. Po złożeniu zapytania pojawia się stosowna informacja „Dziękujemy. Formularz został poprawnie wysłany”. Informuję, iż wpisane pytanie pojawia się w dziale „Odpowiedzi” dopiero gdy Wójt udzieli odpowiedzi. Dodam także, że trafiły do nas wszystkie Pana 19 zapytań.
pozdrawiam
Iwona Wasilewska - zca Wójta
UG Repki
2017-08-02 08:21:36 Tomasz Witam serdecznie,\r\n\r\nCzy gmina w najbliższym czasie przewiduje dofinansowanie do usunięcia azbestu z dachów? I na czym ta pomoc ma polegać tz czy usunięcie z dachu z utylizacją czy samo usunięcie?\r\n\r\nProszę o informację
Panie Tomaszu,
Właściciel nieruchomości powinien złożyć wniosek do Wójta o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Repki. We wniosku należy zaznaczyć czy to ma być demontaż z unieszkodliwieniem czy sam odbiór z unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Po ogłoszeniu przez WFOŚiGW w Warszawie konkursu o dofinansowanie w formie dotacji zadania z zakresu ochrony ziemi w ramach programu ,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”, Gmina może złożyć wniosek o dofinansowanie na podstawie zapotrzebowania złożonego przez mieszkańców.
W tym roku trwa już akcja usuwania eternitu z terenu Gminy Repki.
Jeżeli jest Pan zainteresowany usunięciem eternitu z dachu to proszę wcześniej złożyć wniosek, aby można było uwzględnić go w przyszłym roku. Wszelkich informacji udzielą Panu pracownicy urzędu pod numerem telefonu (25) 787 50 23 wew. 220.
Z poważaniem
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2017-08-02 08:20:20 Tomasz Witam serdecznie,\r\n\r\nMam pytanie czy gmina przewiduje dofinansowanie na usunięcie azbestu w najbliższym czasie? I ogólnie jak wygląda usuwanie azbestu poprzez dofinansowanie z Ministerstwa Środowiska tz. czy to jest tylko zdjęcie z dachu płyt azbestowych z utylizacja czy tylko Gmina zapewnia zdjęcie z dachu?\r\n\r\nBardzo proszę o informację
Szanowny Panie Tomaszu,
Gmina Repki od 2008 r. prowadzi akcję usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w kosztach partycypuje budżet gminy.
Dofinansowanie obejmuje usuwanie wyrobów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych z budynków położonych na terenie gminy Repki polegające na demontażu płyt azbestowo-cementowych, zbiórce, transporcie i utylizacji płyt azbestowo-cementowych.
Z poważaniem
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2017-01-26 15:25:56 Monika Witam Serdecznie!\r\nOstanio byłam na siłowni w Repkach. Bardzo fajna siłownia, tylko brakuje trochę w niej sprzętu, lub jakiś napraw. Czy jest szansa na pozyskanie sprzętu a w ostateczności poddać go naprawie. Dużo osób po pierwszym razie rezygnuje. W wiemy ze siłownia już trochę istnieje, wiec należało by się coś z tym zrobić.\r\n Z góry dziękuje.
Szanowna Pani Moniko.

Dziękuję za informację. Osoby odpowiedzialne poprosiliśmy o przegląd sprzętu i ewentualną naprawę.

Łączę pozdrowienia
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2017-01-26 08:15:33 Katarzyna Dzień dobry, \r\nSzanowna Pani Wójt,\r\nczy Gmina obsługuje elektroniczną skrzynkę podawczą EBOI i drogą elektroniczna można uzyskać załatwienie sprawy zgodnie z możliwością wypełnienia wniosków elektronicznych zawartych w EBOI? \r\n
Szanowna Pani Katarzyno.

Gmina Repki obsługuje elektroniczną skrzynkę podawczą EBOI. Adres skrzynki: www.repki.eboi.pl bądź przez odnośnik na stronie www.repki.pl. Spełniając określone wymagania możliwe jest załatwianie sprawy poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą EBOI. W razie problemów lub chęci uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z UG Repki
email: gminarepki@list.pl
tel. 25 787 50 23

Z poważaniem
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2017-01-11 14:31:30 Iwona Antoszczuk Szanowna Pani Wójt,\r\nJestem mieszkanką Szkopów. \r\nJestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku praca socjalna, a aktualnie studiuję w trybie zaocznym kierunek profilaktyka społeczna.\r\nW związku z tym, chciałabym zapytać się, czy w GOPS-ie będzie prowadzony nabór na pracownika socjalnego bądź asystenta rodziny?\r\nJestem również otwarta na inne miejsce w pracy w Urzędzie Gminy.\r\nCzy jest możliwość złożenia swojego CV?\r\nZ poważaniem, \r\nIwona Antoszczuk
Szanowna Pani.

Uprzejmie informuję, że obecnie nie prowadzimy naboru pracowników do pracy w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych.
Zapraszam do korzystania z informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej www.repki.bip.net.pl, gdzie publikowane są wszystkie aktualne ogłoszenia, również te dotyczące naborów do pracy w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Z poważaniem
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2017-01-04 08:23:13 Cecylia Proszę o podanie adresu gdzie szukać świadectwa pracy z Gromadzkiej Rady Narodowej ze Skrzeszewa z roku 1962-1967 Jóźwiak Cecylia potrzebne do przeliczenia emerytury
Szanowna Pani Cecylio

Uprzejmie informuję, że w poprzednich latach akta osobowe „wędrowały” za pracownikiem, także należy szukać w zakładach pracy, w których Pani pracowała. Sprawdzić można także
w Archiwum Państwowym w Siedlcach.

Z poważaniem
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2017-01-03 09:46:04 Wojciech Cichoński Szanowna pani\r\n\r\nSkierowałem poniższe wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.\r\nProszę Panią o wsparcie w tym temacie.\r\n\r\n\"Pan Daniel Szewczak \r\n\r\nSzanowny Panie\r\n\r\nZwracam się do Pana z interwencją w sprawie zimowego utrzymania drogi powiatowej biegnącej od drogi numer 62 przez wsie Mołomotki, Gałki, Kanabród.\r\n\r\nDroga ta nie jest w ogóle traktowana jako droga publiczna która powinna być w zarządzaniu przez Starostwo Powiatowe. Taki osąd mogę wydać po tym jak jest traktowana po opadach śniegu.\r\nW dniu wczorajszym (4 grudnia) nie były tam prowadzone żadne prace z zakresu zimowego odśnieżania. Nie wymagam aby były tam prowadzone w pierwszej kolejności ale w trzeciej to już obowiązek. \r\nDroga ta po opadach śniegu zamienia się w lodowisko. Na drodze tej znajduje się kilka niebezpiecznych zakrętów (znaki są połamane lub ich brak) a także dwa niebezpieczne zjazdy i tym samym dwa niebezpieczne podjazdy. \r\n\r\nPytam Pana czy my mieszkańcy tych wiosek nie płacimy podatków na utrzymanie dróg w tym najważniejszej dla nas drogi prowadzącej do siedziby parafii, gminy, powiatu i innych ważnych okolicznych wsi? \r\nCzy my nie powinniśmy mieć zapewnionego minimum bezpieczeństwa choćby poprzez posypywania piaskarkami podjazdów i zakrętów?\r\nCzy bezpieczeństwo pieszych, którzy są zmuszeni do korzystania z tej drogi, nic nie znaczy?\r\n\r\nProszę o ujęcie tej drogi w planie utrzymania zimowego. Może być w trzeciej kolejności ale jednak utrzymania !!!!\r\n\r\nTaki brak zainteresowania tą drogą prowadzi do powstania wyrw i głębokich dziur. Proszę sprawdzić czy tak nie jest.\r\n\r\nDroga wymaga rekonstrukcji poboczy, które znacząco już są powyżej korony drogi. Brak jest odpływów wody co powoduje jej zatrzymywanie na jezdni i degradacje asfaltu. Brak jest renowacji rowów przydrożnych, które chyba od czasów powstania drogi nie były czyszczone.\r\n\r\nMoże więc w planie prac na przyszły rok uda się takie prace zaplanować?\r\n\r\nJest jeszcze szansa na uratowanie nawierzchni. Inaczej już w przyszłym roku powstaną pozimowe ubytki i przełomy i tylko dlatego, że nie są prowadzone prace utrzymaniowe.\r\n\r\nJako mieszkaniec Gałek będę monitorował sytuację i reagował na brak działania.\r\n\r\nPozdrawiam \r\n\r\nWojciech Cichoński \r\n
Szanowny Panie Wojciechu
Bardzo nam miło, że troszczy się Pan o stan dróg powiatowych w naszej gminie. Skieruję prośbę do Zarządcy Dróg Powiatowych w Sokołowie Podlaskim w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy zimowego utrzymania drogi powiatowej i wykonanie prac remontowych w 2017 roku.

Z poważaniem
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2016-12-12 15:23:10 Maciej Szanowna Pani Wójt,chciałbym złożyć skargę na panią z pomocy społecznej która jest odpowiedzialna za wywiad środowiskowy,ponieważ mówienie osobie poszkodowanej w wypadku nie z jej winy jakichś prywatnych refleksji w moim własnym domu jest nie na miejscu i jest nieprofesjonalne co do stanowiska zajmowanego przez tą osobę,a przede wszystkim jest przykre.\r\nProszę Panią Wójt o odpowiedź,a w razie konieczności osobiście stawię się w gminie i chętnie opowiem o całej rozmowie właśnie z tą panią.
Szanowny Panie

Bardzo Pana proszę o spotkanie. Proszę o telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania
z Wójtem telefon do Urzędu Gminy: 25 787 50 23.

Z poważaniem
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2016-12-05 13:47:52 Ola Witam!\r\nKiedy zostanie zakończona praca prze budowie mostu między Sawicami a Ostrowcem.\r\nPs. Przyznam, że ruch jest bardzo ciężki ze względu na zimowy okres.
Szanowna Pani

Uprzejmie proszę Panią o skierowanie pytania do Starostwa w Sokołowie Podlaskim, gdyż inwestorem na przebudowywanym moście jest Zarząd Powiatu Sokołowskiego, a most jest
w ciągu drogi powiatowej.

Pozdrawiam
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2016-11-08 10:26:44 Wojciech Szanowna Pani\r\n\r\nczy gmina Repki bierze udział w czymś takim jak w załączonym adresie?\r\nhttp://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/5-1-dostosowanie-do-zmian-klimatu-typ-projektow-rozwoj-kompleksowych-systemow-malej-retencji-zgodnie-z-programem-malej-retencji-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-oraz-zabezpieczenie-splywu-wod-wezbraniowych.html\r\n\r\nCzy jest możliwość wykorzystania tego programu do odnowy np. dawnego stawu przy-młyńskiego w Gałkach?\r\nPozdrawiam
Szanowny Panie Wojciechu
Gmina jako beneficjent środków unijnych może realizować inwestycje tylko na terenach będących własnością gminy. Możliwości wykorzystania środków finansowych w ramach programów unijnych przez gminy i osoby fizyczne określone są w regulaminach programów RPO WM 2014-2020 umieszczone na stronie ww.funduszedlamazowsza.eu
2016-10-20 13:44:22 Tomasz Szanowna Pani, w akcie ślubu mojego dziadka odnalazłem informację, że urodził się on w miejscowości Repki w roku 1877. Czy w Gminie są jakieś archiwa z tego okresu, ewentualnie w jakiej parafii można by odnaleźć akt urodzenia?\r\nBędę bardzo wdzięczny za ukierunkowanie moich poszukiwań.\r\nPozdrawiam i życzę sukcesów na trudnym stanowisku\r\nTomasz Kamiński
Szanowny Panie Tomaszu

Urząd Stanu Cywilnego w Repkach w swoim archiwum przechowuje księgi stanu cywilnego przez okres 100 lat. Księgi z 1877 r. zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Siedlcach ul. Kościuszki 7. Pana dziadek może być wpisany do księgi urodzenia parafii Wyrozęby, która jako nieliczna w okolicy nie została zamknięta ani przekształcona przez rząd carski w cerkiew prawosławną.
Bardzo proszę o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Repkach, chętnie pomożemy w odnalezieniu dokumentów tel. 25 787 50 23, e-mail:m.sulawiak@repki.pl

Z poważaniem
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki

2016-08-16 15:28:24 podatnik Witam Panią Wójt. Mam takie pytanie, czy gm Repki jest tak bogatą gminą aby fundować alkoholikom remonty domów mówie tu o domu we Włodkach u pana S........a. Ja rozumiem że spotkało go nieszczęście ale czy z moich podatków mają iść pieniądze na która w życiu nie splamiła się żadną pracą nie płaciła żadnych podatków można powiedzieć nie była częścią tego społeczeństwa. Więc jako podatnik NIE ZGADZAM SIĘ NA FINANSOWANIE TEGO BUDÓW które w krótkim czasie i tak skończą siepijackimi melinami . Prosze o odpowiedz na forum . Z góry dziękuje .Pozdrawiam Podatnik
Szanowny Panie

Podstawą działania gminy i realizacji wszystkich zadań jest obowiązujące prawo, które musimy stosować w każdej sytuacji. W interesującym Pana przypadku ma zastosowanie ustawa o pomocy społecznej, która w art.. 17 ust. 1 pkt 3 stanowi, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy „udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”.
Realizując te obowiązki, gmina, przy jak najmniejszym nakładzie środków, naprawia dom zniszczony przez pożar – by było możliwe w nim zamieszkanie, zwłaszcza gdy przyjdzie zima.
Naszym obowiązkiem jest zapewnienie schronienia mieszkańcowi gminy, który mimo swoich wad i ułomności, nie przestaje być człowiekiem.
Pozdrawiam
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2016-08-09 14:26:32 wojtek Bardzo dziękuję za chociaż ten kawałek pięknego asfaltu ,to coś pięknego , szkoda że nie udało się \r\ndojechać do końca wsi , chyba zabrakło smoły,\r\nale jeszcze chyba coś , dokończycie , bo brakuje\r\nzjazdów i wykończenia , ale i tak wielkie podzie\r\nkowania , oczywiście w Bałkach !!!
Szanowny Panie Wojtku

Każda inwestycja cieszy. Dziękujemy za dobre słowa.

Pozdrawiam
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2016-08-03 12:57:48 wiesław Szanowna Pani średnioroczna wyjazdów 50 do 80 powinno być poparte sprawozdaniami danej jednostki OSPdlaPSP nr raportu nie jest tajny ,Jak sprawuje się nowe auto i czy wzrosła liczba wyjazdów , Pozdrawiam
Szanowny Panie Wiesławie

Proszę o uszczegółowienie pytania.

Pozdrawiam
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2016-07-11 09:17:22 Michał Dzień dobry,\r\nczy gmina w jakikolwiek sposób wspiera osoby chcące otworzyć pierwszą działalność gospodarczą w naszej gminie? \r\nMichał
Szanowny Panie Michale

W Urzędzie Gminy można uzyskać niezbędne informacje oraz pomoc w sprawie procedury założenia działalności gospodarczej, a także złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli chodzi Panu o uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej warto skorzystać z pomocy oferowanej przez Urząd Pracy przy spełnieniu odpowiednich warunków, bądź też z programów unijnych.

Z poważaniem
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2016-06-16 16:39:50 Mieszkanka Gminy Witam!\r\nCzy w naszej gminie jest program,, złotówka za złotówkę\"? Ina czym on polega?\r\nMój dochód na osobę to : 755 zł.
Szanowna Pani

Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 995) wprowadziła nową zasadę przyznawania i wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami według tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę”.
W myśl tej zasady, od 1 stycznia 2016 roku, jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe, to zasiłek rodzinny i dodatki powinny zostać wypłacone w wysokości różnicy między łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych i dodatków, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
Kluczowe w obliczeniu właściwej kwoty do wypłaty są: „łączna kwota przysługujących zasiłków” i czas, na jaki zostały przyznane. W zadanym pytaniu jest zbyt mało informacji aby można było jednoznacznie określić, czy przysługiwałby Pani zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na zasadzie „złotówki za złotówkę”.
Wyjaśniam, iż łączna kwota przysługujących zasiłków rodzinnych i dodatków jest określona jako suma zasiłków rodzinnych i dodatków przysługujących rodzinie w konkretnym okresie zasiłkowym, podzielona przez liczbę miesięcy, na które w rodzinie jest ustalane prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków.
Dodatki jednorazowe są zawsze dzielone przez 12 miesięcy, natomiast pozostałe dodatki dzielone są przez liczbę miesięcy, na które ustalane jest prawo do zasiłku rodzinnego.
W przypadku gdy różnica między łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych i dodatków, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.
Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach do pokoju nr 8 - informacji udziela Agnieszka Parzonka Inspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, tel.: 25-787-50-23 wew. 223 e-mail: gopsrepki@op.pl.

Z poważaniem
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2016-06-15 11:58:26 Paweł Witam, w jakich godzinach przyjmuje Pani interesantów?
Szanowny Panie Pawle

Stosownie do zapisów regulaminu organizacyjnego przyjęcia interesantów odbywają się w każdy czwartek w godzinach 16:00 – 17:00.
Jeżeli jestem w Urzędzie zawsze staram się przyjmować interesantów, wtedy kiedy przychodzą. Najlepiej być rano między godziną 8:00 – 10:00. Proszę ewentualnie o e-maila (gminarepki@list.pl) lub telefon 25 787 50 23 wew. 200.

Z poważaniem
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2016-04-07 16:26:23 Mieszkaniec gminy Dlaczego w przedszkolu Wyrozębach na tyle dzieci jest tylko jedna Pni?
Szanowny Mieszkańcu gminy

Zgodnie z zatwierdzonym na rok szkolny 2015/2016 arkuszem organizacji oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach czas pracy oddziału wynosi 7 godzin dziennie. Jest to czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 godzin dziennie) oraz na zajęcia dodatkowe (2 godziny dziennie). Zgodnie z § 5 ust 2 załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) liczba dzieci w oddziale (grupie) nie może przekraczać 25.
W godz. od 8.00 do 13.00 do oddziału przedszkolnego uczęszcza łącznie 40 dzieci, w związku z czym zajęcia prowadzone są w dwóch grupach, gdzie w tym czasie zatrudnionych jest dwoje nauczycieli. Jeden nauczyciel prowadzi zajęcia w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, drugi z dziećmi młodszymi.
Z usług oddziału przedszkolnego w godz. od 13.00 do 14.00 korzysta 21 dzieci, a w godz. od 14.00 do 15.00 już tylko 10 dzieci. Pozwala to na prowadzenie zajęć z dziećmi w jednej grupie przedszkolnej, w której pozostają one pod opieką jednego nauczyciela.Z poważaniem

/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2016-03-23 08:31:43 Wojciech Cichoński Szanowna Pani Wójt\r\nW uchwale Rady Gminy nr XLII/251/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gałki na lata 2014-2021 zapisano na stronie 20 w tabeli górnej (Harmonogram realizacji) że w roku 2016 ma być realizowane zadanie Budowa kolektorów słonecznych.\r\nZ tabeli drugiej (Koszt realizacji) wnika, ze na ten cel maja być przeznaczone środki w wysokości 600.000 zł pozyskane z RPO WM 2007-2013 oraz z Budżetu Gminy.\r\nProszę o informacje jak wygląda przygotowanie do wykonania tego zadania?\r\nJakie środki pozyskano z ww. RPO a jakie zagwarantowano w budżecie gminy na 2016 rok?\r\nJakie zadania szczegółowe zostały zlecone pracownikom urzędu gminy aby zadanie wpisane do harmonogramu na rok 2016 zostało zrealizowane?\r\nJednocześnie pragnę zauważyć, że Plan odbudowy Gałek jest przygotowany bardzo pobieżnie. Nie wiem kto to przygotował bo w dokumencie brak autora. Jako dość nowy mieszkaniec wsi widzę zdecydowanie więcej możliwości odnowy i rozwoju Gałek. Analiza SWOT bardzo niewiele mówi o prawdziwym potencjale odnowy i rozwoju. Jest napisane rutynowo bez głębszej, prawdziwej analizy.\r\nProszę o informacje ile kosztowało gminę opracowanie tego planu Odnowy Gałek.\r\nBędę oczekiwał informacji na stronie Gminy. Stronę odwiedzam dość regularnie.\r\nPrzeanalizowałem także plany poprawy stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gałek.\r\nBardzo dziwi mnie, że w tych planach nie znalazła się naprawa i unowocześnienie drogi na działkach 462 i 619 łączących Gałki ze Skrzeszewem z pominięciem drogi krajowej.\r\nStan tej drogi, zwłaszcza od kapliczki do Salusina jest bardzo zły. Można nią przejechać w zasadzie tylko ciągnikiem.\r\nGdyby ta droga została naprawiona mogłaby być wykorzystana do znacznego skrócenia połączenia ze Skrzeszewem tak często odwiedzanym przez mieszkańców Gałek.\r\nProszę o uwzględnienie naprawy tej drogi (tak ładnie przez mieszkańców Gałek nazywanej „gościńcem”) w zakresie prac w 2016 roku.\r\n
Szanowny Panie.

Plan Odnowy Miejscowości Gałki na lata 2014-2021 został opracowany wspólnie
z mieszkańcami wsi. Gmina nie poniosła wydatków na opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Gałki na lata 2014-2021. Jak sama nazwa wskazuje jest to plan. W roku 2016 Gmina Repki przygotowuje projekt aplikacyjny do RPO WM 2014-2020 na budowę Odnawialnych Źródeł Energii min. Kolektory Słoneczne. Dróg podobnych do tej, o której Pan pisze wymagających naprawy na terenie gminy jest wiele. Proponuję by Pan zwrócił się do Rady Sołeckiej z prośbą o naprawę w ramach środków z funduszu sołeckiego. Proszę swoimi pomysłami zainteresować mieszkańców wsi, gmina w ramach swoich możliwości finansowych, szczególnie funduszu sołeckiego wspiera inicjatywy mieszkańców.

Łączę pozdrowienia
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2016-03-03 14:04:29 Helenka przeczytałam w tygodniku siedleckim informację o słabej kondycji finansowej osm Kosów Lacki, zwolnieniach pracowników, czy podejmie Pani jakieś działania w tej sprawie ? czy na sesji w powiecie Pani oraz radna powiatowa Repek wraz ze starostą zajmiecie się tą sprawą? Pani bardzo dba o dobro swoich mieszkańców a jednocześnie członków tej spółdzielni, dużo z nich oddaje mleko do Kosowa. Dlaczego Pani nie informuje o tym mieszkańców i członków swojej gminy o tej złej sytuacji, ci ludzie mogą stracić wszystko.
Szanowna Pani Helenko

Ja również przeczytałam informację, o której Pani pisze, myślę, że przeczytali ją również rolnicy będący członkami OSM Kosów Lacki. I w pierwszej kolejności to członkowie Spółdzielni mają głos. W spółdzielni rolnicy mają swoich przedstawicieli na Walne Zebranie Członków i do Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę doświadczenie z innej spółdzielni myślę, że będą mądrzejsi i skutecznie zadbają
o swoje interesy.
Miło mi, że Pani zauważa moją dbałość o mieszkańców Gminy Repki, serdecznie Pani za to dziękuję.

Łączę pozdrowienia
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2016-03-03 14:03:50 Obywatel Witam, jako, że świetlica we wsi Czaple-Andrelewicze została wyremontowana to ja się pytam: Gdzie młodzież ma się spotykać? Świetlica jest zamknięta, a pani Wójt zabroniła wstawić stołu do tenisa. W pewnej z lokalnych gazet był artykuł, że świetlica będzie służyć kulturze i rozrywce. Jaka to rozrywka? Stypa czy spotkanie z panią Wójt? Świetlica jest zamknięta. Młodzi nie mają gdzie grać w piłkę, bo budynek nie został zabezpieczony. Nie mają także gdzie wstawić stołu do tenisa. Stoi na dworze. Niech pani Wójt weźmie inicjatywę w swoje ręce i zapewni lokal do gry w tenisa. Stary budynek po sklepie stoi wolny. Niech pani umożliwi gre w tenisa. Co pani zrobi w sprawie \"rozrywki i kultury? we wszi Czaple-Andrelewicze?
Szanowny Panie

Państwa prośbę przekazałam Panu Sołtysowi. Świetlica jest przede wszystkim dla mieszkańców i to Państwo jesteście tam gospodarzami. Mam nadzieję, że w ramach sołectwa Czaple-Andrelewicze umiecie się domówić tak by wszyscy byli zadowoleni

Łączę pozdrowienia
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki
2016-02-01 14:40:51 wojtek Jest taka wieś Bałki , z której można dostać się do Sokołowa Podlaskiego drogami asfaltowymi , przez\r\nWierzbice Strupki , Bujały , itd, tj ok 13km, a można\r\nby przejechać drogą ok. 6 km , koło Rogowa , ale \r\nplany dotyczące tej inwestycji , ciągle gdzieś przepadają .\r\nStarosta sokołowski dawał połowę , ale władze Repek uparcie twierdzą , że są ważniejsze sprawy\r\nciągle kręcące się wokół samych Repek , niż jakaś\r\ntam droga , w jakichś tam Bałkach , gdzie nawet\r\nbrakuje szyldu z nazwą wsi ,a droga mocno nadgryziona zębem czasu , może kiedyś Pani Wójt\r\nw niespodziewanym przypływie szczodrości ,\r\nzafunduje tym okolicom taką krótszą drogę....\r\n\r\n
Panie Wojtku.

Dziękujemy za cenne wnioski.

Z poważaniem
/-/ Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.