Logo Repki Gmina

News

OGŁOSZENIE - XIV Sesja Rady Gminy w Repkach

23.03.2016

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
REPKI

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Repki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy Repki z dnia 22 marca 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2003 r. Nr 139, poz. 3441), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 marca 2016 r. (środa) w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie  się XIV Sesja Rady Gminy w Repkach.

Rozpoczęcie obrad – godz. 12.00.

P o r z ą d e k   o b r a d  :

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum obrad.
 2. Przypomnienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zapytania mieszkańców gminy.
 5. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
 6. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy i realizacji uchwał między sesjami.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Repki na rok 2016.
 9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Repki
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Repki.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2016 roku.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy do projektu pn. „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości – etap II”. 
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu.
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu.
 15. Odpowiedzi na zapytania mieszkańców.
 16. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

OBRADY SESJI SĄ JAWNE

/-/ ADAM CZARNOCKI

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.