Logo Repki Gmina

News

INFORMACJA O PROGRAMIE 500+

08.03.2016

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REPKACH INFORMUJE, IŻ OD DNIA 1 KWIETNIA 2016 ROKU ROZPOCZYNA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – „PROGRAM RODZINA 500+”

Do wniosku o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko należy dołączyć:

 • Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie – do wglądu

 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – do wglądu

 • Orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne – do wglądu

 • Oświadczenia członków rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (za rok 2014)

 • Oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2014 r.

 • Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nieopodatkowanego w 2014 r.

 • Oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy za 2014 r.

 • Oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowych) w 2014 r.

 • Przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów zapłaconych w 2014 r.

 • Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie komornika o dochodzie z tytułu otrzymanych alimentów w 2014r.

 • Kartę pobytu w przypadku cudzoziemca do – do wglądu

 • Odpis prawomocnego orzeczenia Sądu orzekającego rozwód lub separację albo zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

 • Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – do wglądu

 • Orzeczenie Sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – do wglądu

W przypadku utraty dochodu (osiągniętego w 2014 r.)

 • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy/ umowa-zlecenie oraz PIT 11 – do wglądu)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 lub po tym roku, który jest uzyskiwany w dniu składania wniosku

 • Dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2014 r. (czyli umowę o pracę, umowę-zlecenie),

 • dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

UWAGA! W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze osób pobierających zasiłek rodzinny, nie należy składać dokumentów będących w posiadaniu GOPS Repki tj. skróconych aktów urodzenia dziecka, orzeczeń o niepełnosprawności, o ile nie utraciły ważności, jak również zaświadczeń o dochodach i składkach zdrowotnych za 2014r., o ile sytuacja dochodowa nie uległa zmianie.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie przedkładają dokumentów potwierdzających wysokość dochodów uzyskiwanych w 2014 r. , jedynie odpis aktu urodzenia dziecka oraz dowód osobisty – do wglądu.

Wnioskodawca powinien wpisać nr rachunku bankowego, na który świadczenie rodzicielskie będzie przekazywane.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Repkach od 10 marca 2016 roku lub na stronie internetowej gminy www.repki.pl (PROGRAM RODZINA 500+

WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA)


 

Szczegółowych informacji udziela:

Agnieszka Parzonka
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

i funduszu alimentacyjnego
tel: 25-787-50-23 wew. 203

 

Kierownik GOPS

Teresa Stasiuk

 


 

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.