Logo Repki Gmina

News

News zdjęcie id 1485

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

10.10.2019

 

 

 

Wójt Gminy Repki na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019r, poz. 688 z późn. zm. ) oraz na podstawie uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zaprasza przedstawicieli zainteresowanych organizacji do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Repki w sprawie „Programu Współpracy Gminy Repki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji – 09 października 2019r

Termin zakończenia konsultacji – 24 października 2019r

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. Wyrażenia do dnia 24 października 2019r pisemnej opinii lub zgłoszenia pisemnych uwag do projektu programu.                                                                                                                                                                                                        
  2. Bezpośredniego spotkania, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Repki w dniu 22 października 2019r o godzinie 1100.

 

Opinie i uwagi wyrażone w formie pisemnej mogą być:

  • przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:  Urząd Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki,
  • przesłane pocztą elektroniczną na adres: gminarepki@list.pl,
  • złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Repki

 

W załączeniu:

1.Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Repki z dnia 9 października 2019r w sprawie zarządzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Repki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

2.Projekt programu współpracy Gminy Repki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 

                                                                                                           

 

                                                                                                          Wójt Gminy Repki

                                                                                                           Apolonia Stasiuk

 

 

 

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Repki z organizacjami pozarządowymi na 2020rok

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.