Logo Repki Gmina

News

News zdjęcie id 1392

Sesja absolutoryjna

27.06.2019

W środę 26 czerwca odbyła się w Gminie Repki sesja absolutoryjna. Repkowscy radni jednogłośnie udzielili Wójt Gminy Repki, Apolonii Stasiuk wotum zaufania i absolutorium. Na sesji obecni byli kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Repki, dyrektorzy szkół oraz sołtysi. Przewodniczący Rady Gminy Repki, Adam Czarnocki w imieniu wszystkich radnych, sołtysów i zgromadzonych gości pogratulował oraz podziękował wójt za pracę na rzecz rozwoju gminy, za przeprowadzane inwestycje, życzył sukcesów oraz owocnej współpracy. Dziękując, wójt zadeklarowała sumienną pracę oraz pozyskiwanie zewnętrznych środków na realizację inwestycji.

Podczas sesji wójt złożyła sprawozdanie ze swojej pracy oraz realizacji chwał od ostatniej sesji, rozpatrzono „Raport o stanie Gminy Repki za 2018r”, podjęto następujące uchwały:

  1. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Repki  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.
  2. W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Repki z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.
  3. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata 2019-2025.
  4. W sprawie zmian w budżecie Gminy Repki na rok 2019. 
  5. W sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Repki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Repki.
  6. W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki.
  7. W sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki. 
  8. W sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie gminy Repki.

W sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie gminy Repki.

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 787 50 29
fax: 25 787 50 66

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.