Logo Repki Gmina

News

News zdjęcie id 1173

Budżet Gminy uchwalony

04.01.2019

Podczas IV Sesji Rady Gminy Repki w dniu 28 grudnia 2018 r. radni  jednogłośnie uchwalili budżet gminy Repki na 2019 rok. Wcześniej projekt dokumentu pozytywnie zaopiniowały poszczególne komisje Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

Po otwarciu sesji, przywitaniu przybyłych i przedstawieniu porządku obrad Radni wysłuchali informacji Wójta z okresu międzysesyjnego. Wójt Apolonia Stasiuk zaprezentowała zebranym m.in. wykaz ostatnich zarządzeń, omówiła działania podejmowane w ostatnim czasie, przedstawiła zadania realizowane obecnie na naszym terenie, a także podsumowała najważniejsze przedsięwzięcia kończącego się roku. W obradach uczestniczył Członek Zarządu Powiatu Sokołowskiego Pan Bogdan Czarnocki, który na wstępie pogratulował Wójt i Radzie wyników wyborów, życząc powodzenia i owocnej pracy oraz zadeklarował chęć dalszej współpracy dla dobra społeczeństwa gminnego.

Głównym punktem sesji było uchwalenie budżetu gminy Repki na 2019 rok. Radni jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Repki  na 2019 rok. Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Projekt dokumentu pozytywnie oceniły także komisje stałe Rady Gminy Repki.  Dochody gminy Repki w 2019 roku zaplanowano na kwotę 22 465 673,00 zł, a wydatki wyniosą 23 875 673,00 zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 1 410 000,00 zł sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zaciągniętego kredytu. Następnie jednogłośnie uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2025.

W dalszej części obrad Rada Gminy min. podjęła uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu oraz gminie Drohiczyn, zatwierdziła plany pracy Komisji Rady Gminy Repki na rok 2019. Przyjęty został  także Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 oraz Gminny Wieloletni Programu Osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. Na koniec podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję. Treści podjętych uchwał zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt gminy zaprasza

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 787 50 29
fax: 25 787 50 66

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.