Logo Repki Gmina

News

News zdjęcie id 1009

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA I 100-LECIE OSP REPKI

18.06.2018

17 czerwca OSP Repki świętowała swoją 100 – rocznicę istnienia połączoną z Powiatowym Dniem Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej.

Oficjalna część obchodów miała miejsce na placu przy UG.

Gości witali i składali życzenia gospodarze – starosta sokołowski Leszek Iwaniuk i wójt gminy Repki Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz.

Odznaczenia i medale

Ochotnicza Straż Pożarna w Repkach odznaczona została "Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP" za wieloletnią, ofiarną  działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej

Dh . Jan Stasiuk  został  odznaczony " Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
         RP "   

Dh Antoni Stanisław Adamczuk  został  odznaczony "Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza" w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku OSP RP

" Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa" -  zostali odznaczeni Druhowie: Ludwik Łukasiuk,  Sławomir Wantusiak, Andrzej Mieteń,  Zbigniew Koprowski, Marek Adamczyk, Wiesław Stasiuk, Zbigniew Bartosiak, Witold Pękała, Stanisław Dudek, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Popławski, Andrzej Stasiuk, Teresa Olszewska, Teresa Ewa Prokopiuk, Wiesława Kowalczyk, Janina Jurczak, Teresa Stasiuk.           

„Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa" - zostali odznaczeni Druhowie: Zbigniew Jachimiak, Piotr Pankiewicz, Sławomir Borys, Tomasz Mazur, Piotr Horowicz, Piotr Olszewski, Piotr Pingwara, Paweł Matysiak, Marzena Stasiuk.                                                                  

„Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa" - zostali odznaczeni Druhowie:  ks.Krzysztof Stanisław Kisielewicz, Kamil Olszewski, Łukasz Miłobędzki, Adrian Borkowski, Maciej Kowalczyk, Marek Stasiuk, Przemysław Carnocki, Małgorzata Mazurczak, Sylwester Mazurczak, Jakub Omielańczuk, Jarosław Sawicki, Krzysztof Sawicki, Maciej Terlikowski Tomasz Terlikowski, Grzegorz Wasilewski.

Odznaką "Strażak Wzorowy" odznaczeni zostali Druhowie: Dawid Bartosiak, Marcin Stasiuk, Sebastian Olszewski, Rafał Trebnio, Przemysław Wasilewski, Patryk Waszczuk, Damian Nowakowski i Szymon Jurczak                                                                                                           

Medal pamiątkowy „ PRO MASOVIA” wręczyła Wicemarszałek Samorządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Pani Wicemarszałek przywiozła w prezencie aparaty tlenowe a Wójt gminy Repki wręczyła strażakom Figurkę Św. Floriana.

100 lat historii

Prezes OSP w Repkach Jan Stasiuk odczytał historię jednostki. Oto ona:

„Działo się to w roku 1918, w którym Ochotnicza Straż Pożarna w Repkach zorganizowała się formalnie i rozpoczęła oficjalnie swoje działania. Pierwszym Prezesem i współzałożycielem straży, był Bolesław Zawadzki – dziedzic majątku Mołomotki, a osobami, które przyczyniły się do jej powstania byli druhowie Paweł Czorniej i  Adam Żałobka.

Jednostka  wyposażona  bardzo skromnie w drewnianą szopkę, drewniane i żelazne beczki, wozy konne i konie udostępniane przez członków straży, od początku aktywnie i z poświęceniem służyła mieszkańcom Repek i okolic.

W 1921 roku dziedzic majątku Mołomotki Bolesław Zawadzki ufundował straży sztandar, który przetrwał do roku 1959, a w czasie okupacji był przechowywany w Kościele w Szkopach.

W 1926 roku wybudowano pierwszą remizę i wykopano zbiornik, którego boki były wyplecione faszyną (rózgami).

Od 1934 roku do okupacji funkcję Prezesa OSP pełnił Tadeusz Doria Dernałowicz  – właściciel majątku w Repkach.

W czasie II wojny światowej strażacy skompletowali skromny sprzęt  i służyli pomocą i ratunkiem mieszkańcom, a ich działaniami  kierował dh Stanisław Żałobka.

Prezesem OSP w latach 1948-1950 był Józef Kuc, a w latach 1950-1957 strażą kierowali komendanci.

W 1946 roku wybudowano lepszy zbiornik, w roku 1958, w miejsce starej, rozpoczęto budowę nowej remizy, natomiast pierwszy samochód jednostka zakupiła  z  własnych funduszy w 1952 roku.

Od roku 1957 aż do 1984 Prezesem OSP w Repkach był Stanisław Żałobka, którego wkład  w rozwój jednostki jest ogromny, był fundatorem nowego sztandaru strażackiego a dzięki jego staraniom w 1960 roku została oddana do użytku nowa remiza strażacka.

Po Druhu Stanisławie Żałobka, Prezesem straży został jego syn Witold Żałobka, który pełnił swoją funkcję do roku 2010, a po rezygnacji został Prezesem Honorowym. Prezes Witold Żałobka, to postać wyjątkowa  w historii repkowskiej straży, człowiek, który miał wielki autorytet i potrafił mobilizować ludzi do pracy na rzecz straży i środowiska lokalnego. Miał też niezwykły dar łączenia ludzi i organizowania do działań, które znacząco wpłynęły na rozwój straży i miejscowości Repki.

Na początku lat 90- tych w remizie strażackiej wybuchł pożar i spowodował dużo zniszczeń, ale w ciągu dwóch lat strażnica została odbudowana jeszcze większa niż poprzednia.

Od 1995 roku OSP w Repkach należy do Krajowego Systemu Ratowniczo  - Gaśniczego i cały czas się rozwija. Jednostka jest wyposażona w  samochód bojowy  i nowoczesny sprzęt ratowniczo - gaśniczy.

W roku 1998, w 80-tą rocznicę straży zakupiono nowy sztandar.

Dzięki środkom zewnętrznym, w 2011 roku remiza została wyremontowana  i odnowiona, a plac wokół dobrze i estetycznie zagospodarowany, co zwiększa atrakcyjność strażnicy.

Przez wszystkie lata straż pożarna w Repkach rozwijała się bardzo prężnie dzięki strażakom – ochotnikom, którzy nie szczędzili wysiłków i czasu, by służyć mieszkańcom i pomagać w czasie zagrożeń. Pierwszym prezesem straży był właściciel majątku w Mołomotkach - Bolesław Zawadzki, a po nim kolejno sprawowali funkcje prezesa: Tadeusz Doria Dernałowicz - właściciel majątku w Repkach, Józef Kuc, Stanisław Żałobka, Witold Żałobka i od 2010 roku Jan Stasiuk.

Komendantami i naczelnikami jednostki byli kolejno: Paweł Czorniej, Adam Żałobka, Stanisław Stasiuk, Stanisław Żałobka, Kazimierz Paczuski, Ludwik Bartosiak, Stanisław Chałupka, Stanisław Steć, Feliks Stasiuk, Jan Stasiuk   i obecnie Grzegorz Sosna.

Jednostka brała udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, między innymi:

Lata 70-te wielokrotne akcje zabezpieczające przy wypalaniu ropy związane  z awariami rurociągu „Przyjaźń"

1978 – udział w gaszeniu wielkiego pożaru gorzelni w gminie Sterdyń

W roku 1992 pożar remizy strażackiej w Repkach

W roku 1997 jednostka dostarczała zebraną przez mieszkańców pomoc dla powodzian

W roku 1999 jednostka OSP Dwukrotnie uczestniczyła w gaszeniu olbrzymich pożarów   w kompleksie leśnym Maliszewa-Treblinka. W roku 2010 udział w akcji opanowywania skutków powodzi w Maciejowicach

W roku 2012 jednostka przeprowadziła ewakuację ponad 40 niepełnosprawnych pasażerów płonącego autobusu.

Oprócz niesienia mieszkańcom pomocy w czasie pożarów i innych zagrożeń, straż w Repkach ma ambicję być, jak dotychczas, centrum społecznym  i kulturalnym wsi. Jednostka chce kontynuować tradycje i pielęgnować dziedzictwo straży, które w historii Repek, są nieocenione.

Już w roku 1921 powstała przy OSP w Repkach sekcja dramatyczna, gdzie aktorzy-amatorzy wystawiali przedstawienia najpierw na prowizorycznej scenie w starej karczmie, a od 1926 roku w wybudowanej remizie.

Strażacy, aby mieć środki na swoją działalność, organizowali zabawy taneczne,  zbiórki wśród mieszkańców typu: "po kolędzie", "Herody" w okresie bożonarodzeniowym, na ostatki przed postem chodzili "po Cyganach", a także wystawiali przedstawienia  zwane" komedyjkami".

W latach 1925-1939 przy jednostce działała orkiestra strażacka. W latach 60-tych w remizie strażackiej działało kino. W 1985 roku strażacy społecznymi pracami bardzo przyczynili się do budowy Kaplicy (obecnie Kościoła) w Repkach.

W latach 1996 – 1999 straż zorganizowała 4 kolejne bale sylwestrowe,  z których dochód przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki.

W roku 1999 jednostka w Repkach uczestniczyła we mszy św. i spotkaniu z Papieżem Janem Pawłem II w Drohiczynie.

Ochotnicy, pasjonaci pożarnictwa, oprócz wykonywania podstawowego obowiązku ochrony życia i mienia, czynnie włączają się w organizację imprez kulturalnych, np. gminnych festynów ludowych, dożynek, balów sylwestrowych, współpracują z miejscową szkołą rokrocznie przeprowadzając z uczniami zajęcia  o bezpieczeństwie i pracy strażaka, a w roku 2015 w Zespole Szkół  w Repkach odbył się pod patronatem OSP w Repkach konkurs plastyczny dla najmłodszych uczniów „Strażak w oczach dziecka”.

Strażacy współpracują z Kościołem, zabezpieczając procesje z racji „poświęcenia pól” i Bożego Ciała. Organizują warty i czuwania przy grobie Jezusa w okresie Wielkanocnym.

Corocznie, z okazji Św. Floriana uczestniczą w uroczystych mszach świętych  w intencji strażaków.

Członkowie OSP biorą udział w corocznych zawodach sportowo-pożarniczych    i ćwiczeniach na obiektach.

Od kilku lat strażacy z Repek włączają się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  i honorowo oddają krew, a od roku biorą udział w akcji „Strażacy przeciwko białaczce”.

Strażacy  szkolą również następców – członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pełnych zapału i ambitnych młodych ludzi, którzy w przyszłości będą kontynuować dzieło rozpoczęte 100 lat temu.

Jednostka stanowi zorganizowany i ambitny zespół, który wyróżnia się  w akcjach ratowniczo-gaśniczych, chętnie podejmuje nowe wyzwania, ale również szanuje tradycje i pamięta o druhach, których już nie ma.”

 

Strażacy zorganizowali Konkurs Piosenki Strażackiej dla dzieci.

Oto zwycięzcy: Sandra Cholewka i Patryk Lipka (soliści), Lena Cielemęcka, Patrycja Bielińska, Amelia Borychowska, Julia Pankiewicz, Oskar Matysiak, Zuzanna Małczuk, Lena Pankiewicz, Daria Grodzka, Wiktoria Koprowska (grupa młodsza) oraz Wiktoria Koprowska, Julia Skorupka, Amelia Soczyńska, Wiktoria Bielińska i Katarzyna Trendyk (grupa starsza).

Po rozstrzygnięciu konkursu dla dzieci zaczęły się koncerty zespołów ludowych. Wystąpiła Kapela Wuja Krzycha, Sterdyniacy, Kapela Podlaska i Kapela Bondarczukowie. Wieczorem uczestników bawił Zespół Nadolny Band i POWER BOND.

 

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.