Logo Repki Gmina

Podpisanie umowy

PONAD 1,1 MLN ZŁ NA WYMIANĘ PIECÓW W GMINIE REPKI

 

Gmina Repki walczy o czyste powietrze.  Dzięki funduszom unijnym mieszkańcy gminy Repki wymienią stare piece oraz zamontują instalacje fotowoltaiczne. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymały w sumie ponad 1,1 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz wójt gminy Apolonia Stasiuk.

 

Główne cele projektu to m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Mieszkańcy wymienią stare urządzenia grzewcze na automatyczne kotły spalające biomasę oraz wykorzystujące paliwo gazowe, olejowe i zgazowujące drewno. Kotły będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa. W sumie dzięki  projektom zainstalowanych zostanie 106 nowych kotłów, w tym 17 na biomasę, 69 gazowych, 1 olejowy, 19 zgazowujących drewno oraz 3 instalacje fotowoltaiczne.

 

Wymiana kotłów wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków i przyczyni się do poprawy istniejącej infrastruktury technicznej. Z kolei energia elektryczna wytworzona przez instalacje fotowoltaiczne będzie zużywana na potrzeby własne gospodarstw domowych.

 

Tytuł projektu: Ochrona powietrza – wymiana urządzeń grzewczych w gminie Repki

Beneficjent: Gmina Repki

Całkowita wartość projektu: 1 500 000,00

Kwota dofinansowania: 1 104 000,00 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

 

W dniu  12 września,  w Urzędzie Gminy Repki podpisano umowę na dofinansowanie projektu   „Ochrona powietrza – wymiana urządzeń grzewczych w gminie Repki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”.

W imieniu  Zarządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisały Panie Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – Członkowie Zarządu. W imieniu samorządu gminnego  Wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk i Skarbnik Gminy Barbara Mercha.  

Całkowita  wartość projektu wynosi – 1 500 000,00 , otrzymane dofinansowanie  - 1 104 000,00  i stanowi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.  

Projekt obejmuje wymianę starych urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe (węgiel, drewno) na kotły ekologiczne i efektywne energetycznie wykorzystujące biomasę, gaz, olej lub energię elektryczną w gospodarstwach domowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.

Do projektu przystąpiło 106 gospodarstw domowych z czego zamontowanych będzie 17 kotłów na pellet, 69 kotłów na gaz, 19 kotłów zgazowujących drzewo, 1 kocioł olejowy oraz zamontowane  zostanie 3 instalacje fotowoltaiczne.

 Odbiorcami końcowymi projektu będą mieszkańcy gmin (gospodarstwa domowe). Projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj - wybuduj”. Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez  zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do powietrza. 

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.