Logo Repki Gmina

REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA

odnośnie rejestru działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

          Urząd Gminy Repki uprzejmie informuje, ze w dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zasadniczo zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

          W ramach zmian przedsiębiorca zamierzający na terenie gminy Repki prowadzić działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany
do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Repki. Wpisu do rejestru lub zmian wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

PRZEDSIĘBIORCÓW PROWĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

        Wpis do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

  • 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • 2. numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • 3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
  • 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

        Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia OPŁATY SKARBOWEJ W WYSOKOŚCI 50,00 zł oraz OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Uwaga

        Opłata skarbowa nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy tj.
1 stycznia 2012 roku posiadają zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ww. ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej,
w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

 

Załączniki:

OŚWIADCZENIE_do_wniosku.docx

WNIOSEK_O_WPIS_Repki.doc

REJESTR_DZIAŁALNOŚCI_REGULOWANEJ_gm._Repki_2.docx

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.