Logo Repki Gmina

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

"Budowa oświetlenia ulicznego typu LED w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Rogów gm. Repki w ramach zadania inwestycyjnego "Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 2 do zapytania - lokalizacja

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu dróg samochodem ciężarowym lub innym równoważnym sprzętem o mocy min. 100 KMz zamontowanym pługiem oraz usuwaniu skutków oblodzeń poprzez posypywanie dróg mieszanką soli drogowej z piaskiem.

Zapytanie ofertowe

 

Odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2020 roku.

Zapytanie ofertowe

 

"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt"

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie przeglądu i konserwacji kotłów olejowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego 2020/2021

Zapytanie ofertowe

 

Na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: " Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Zapytanie ofertowe

 

Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń dymowych i wentylacyjnych w budynkach na terenie gminy Repki

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego polegającego na zamontowaniu opraw oświetlenia drogowego typu led wraz z wysięgnikami w miejscowość Mołomotki gm. Repki

Zapytanie ofertowe

 

Budowa oświetlenia ulicznego typu LED w systemie zaprojektuj i wybuduj przy drodze gminnej w miejscowości Rogów gm. Repki w ramach zadania inwestycyjnego "Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2

 

Wymiana podgrzewacza ciepłej wody w ramach remontu kuchni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach

Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: " Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Zapytanie ofertowe

 

"Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Skrzeszew"

Zapytanie ofertowe
Dokumentacja techniczna
Przedmiar robót

 

"Zakup wyposażenia wraz z montażem na plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple-Andrelewicze"

Sprostowanie zapytania ofertowego
Przedmiar robót po zmianie z dnia 07.08.2020 r.
Dokumentacja po zmianie z dnia 07.08.2020 r.

Zapytanie ofertowe
Dokumentacja techniczna
Przedmiar robót

 

"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Zawadach"

Zapytanie ofertowe
Przedmiar robót
Dokumentacja techniczna

 

"Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyrozęby-Podawce" - II postępowanie

Zapytanie ofertowe

 

"Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyrozęby-Podawce"

Zapytanie ofertowe

 

"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki - 2020r. " - II POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofertowe

 

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Jasień

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 do zapytania

 

Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego polegającego na zamontowaniu opraw oświetlenia drogowego typu led w miejscowości Repki, ul. Strażacka oraz Kanabród, gm. Repki

Zapytanie ofertowe

 

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki - 2020r.

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Kamianka , gmina Repki.

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Wasilew Szlachecki, gmina Repki.

Zapytanie ofertowe


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w specjalności sanitarnej w ramach "Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki"

Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załacznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załacznik nr 5 do zapytania ofertowego
Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego
Program Funkcjonalno-Użytkowy - Wodociag o długosci ok 0,7 km
Program Funkcjonalno-Użytkowy - Wodociag o długosci ok 3,4 km
Program Funkcjonalno-Użytkowy Oczysczalnie

 

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Repki obejmującego działkę nr ew. 1194 o pow. 21,32 ha w miejscowości Repki gm. Repki ( park zabytkowy)

Sprostowanie do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w specjalności drogowej w ramach "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne- Wyrozęby- Konaty" 

Zapytanie ofertowe

 

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ostrowcu

Zapytanie ofertowe

 

"Profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Repki w 2020 roku" 

Zapytanie ofertowe

 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew Duży

Zapytanie ofertowe

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w specjalności drogowej w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew Duży"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Repki

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego  typu LED w systemie zaprojektuj i wybuduj przy drodze powiatowej nr 3918W (ul. Leśna) w miejscowości Repki w ramach zadania "Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

 

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyrozęby-Podawce

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót

 

Wykonanie tablic informacyjno - kierunkowych dla miejscowości Kanabród, Gałki, Skrzeszew E

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie remontu przepustu na drodze gminnej nr.dz.30/2 w miejscowości Żółkwy gm. Repki"

Zawiadomienie

Sprostowanie

Zapytanie ofertowe

 

Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Gminy w Repkach

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Repkach

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie wznowienia granic drogi gminnej (nr dz.975) położonej w miejscowości Repki

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie opraw oświetlenia drogowego na typu led w miejscowość Repki, ul. Polna gm. Repki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnierjszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie opraw oświetlenia drogowego na typu led na terenie Gminy Repki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnierjszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w specjalności drogowej w ramach "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skrzeszew-Rudniki i drogi wewnętrznej w miejscowości Rudniki" II POSTĘPOWANIE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnierjszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnierjszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w specjalności drogowej w ramach "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skrzeszew-Rudniki i drogi wewnętrznej w miejscowości Rudniki"

Zapytanie ofertowe

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w specjalności drogowej w ramach "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew Duży" 

Zapytanie ofertowe

 

"Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2020 roku"

Zapytanie ofertowe

 

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu dróg samochodem ciężarowym z zamontowanym pługiem oraz usuwaniu skutków oblodzeń poprzez posypywanie dróg mieszanką soli drogowej z piaskiem"

Zapytanie ofertowe

 

"Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie opraw oświetlenia drogowego typu led w miejscowości Mołomotki, gm. Repki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnierjszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

"Budowa ogrodzenia wokół zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Remiszew Mały"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnierjszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

"Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego polegającego na zamontowaniu opraw oświetlenia drogowego typu led w miejscowości Repki, ul. Orzechowa gm. Repki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnierjszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

"Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Czaple Andrelewicze"

Zapytanie ofertowe

 

"Wykonanie przeglądu i konserwacji kotłów olejowych i gazowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego 2019/2020"

Zapytanie ofertowe

 

Dostawa fabrycznie nowych stołów składanych

Zapytanie ofertowe

 

"Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej nr. 222 w miejscowości Rogów gm. Repki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnierjszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki - 2019r. - etap II"

Zapytanie ofertowe

 

"Umocnieniu skarpy drogi gminnej w miejscowości Wasilew Szlachecki w związku z realizacja zadania pn. Budowa ścieżki utwardzonej na działce gminnej nr 111 w miejscowości Wasilew Szlachecki" II POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofertowe
Przedmiar robót
Opis techniczny

 

Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Remiszew Mały III POSTĘPOWANIE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnierjszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

"Wykonanie remontu kapliczki wpisanej do gminnej ewidencji zabytków w miejscowości Kobylany Górne gm. Repki - II postępowanie"

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

 

"Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Remiszew Mały"

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

 

"Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej nr. 222 w miejscowości Rogów gm. Repki"

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

 

"Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Remiszew Mały"

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

 

" Umocnieniu skarpy drogi gminnej w miejscowości Wasilew Szlachecki w związku z realizacja zadania pn. Budowa ścieżki utwardzonej na działce gminnej nr 111 w miejscowości Wasilew Szlachecki"

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót

Opis techniczny

 

Dostawa fabrycznie nowych stołów składanych

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie remontu kapliczki wpisanej do gminnej ewidencji zabytków w miejscowości Kobylany Górne gm. Repki

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Włodki

Zapytanie ofertowe

 

Dostawa fabrycznie nowego namiotu imprezowego

Zapytanie ofertowe

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w specjalności drogowej realizowanymi w ramach zadania p.n. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Repki" w skład którego wchodzą zadania : 1) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki" 2) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Andrelewicze"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie opraw oświetlenia drogowego na typu led w miejscowosci Bohy gm. Repki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie remontu przepustów i oczyszczanie rowu przy drodze gminnej nr 282 w miejscowości Sawice-Bronisze gm. Repki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykoszenie traw i chwastów z pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Repki w roku 2019

Zapytanie ofertowe

 

Przeprowadzenie podziału działek położonych w miejscowości Czaple-Andrelewicze w celu regulacji stanu prawnego ze stanem na gruncie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki- 2019r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie opraw oświetlenia drogowego na typu led w miejscowosci Bohy gm. Repki

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Remont/wymiana koryt ściekowych wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mołomotki

Unieważenienie

 

Wykonanie remontu przepustów i oczyszczanie rowu przy drodze gminnej nr 282 w miejscowości Sawice-Bronisze gm. Repki

Unieważnienie

 

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w specjalności drogowej realizowanymi w ramach zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mołomotki-Gałki"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Repki

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Remont/wymiana koryt ściekowych wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mołomotki

Unieważenienie

 

Wykonanie ocieplenia dachu w świetlicy wiejskiej w Wasilewie Szlacheckim

Zapytanie ofertowe

 

Dostawa fabrycznie nowej wykaszarki spalinowej

Zapytanie ofertowe

 

Ułożenie koryt ściekowych wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Szkopy gm. Repki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie pięcioletniego przeglądu technicznego instalacji elektrycznej budynków na terenie gminy Repki

Zapytanie ofertowe

 

 

Zapytanie  ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Repki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przeprowadzenie podziału oraz opracowanie mapy do celów projektowych w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Wyrozęby-Konaty"
Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego- 1
Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego- 2
Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego- 3
Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

 

"Budowa oświetlenia ulicznego typu LED w systemie zaprojektuj i wybuduj przy drodze krajowej nr 62 w miejscowości Remiszew Duży w ramach zadania "Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"
Zapytanie ofertowe

 

"Dostawa nowych stołów i krzeseł konferencyjnych"

Wybór najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofetowe

 

"Profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Repki w 2019 roku".
Zapytanie ofertowe

 

"Wykonanie tablic informacyjno-kierunkowych Skrzeszew"
Wybór najkorzystniejszej oferty
 

 

"Dostawa fabrycznie nowej kosiarki spalinowej"
Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

"Dostawa fabrycznie nowej kosiarki spalinowej samojezdnej"
Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

"Zakup krzeseł bankietowych"

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

"Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Zawady - gm. Repki"

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie wyznaczenia punktów granicznych działek o nr ewidenyjnym 40 w miejscowości Bohy gm. Repki

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe
Sprostowanie

 

Wykonanie wyznaczenia punktów granicznych działek o nr ewidenyjnych 42/2 i 43/2 w miejscowości Bałki gm. Repki

Wybór najkorzystniejszej oferty
 

 

"Dostawa fabrycznie nowego rębaka spalinowego ( rozdrabniacza do gałęzi )."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

"Profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Repki w 2019 roku"

Zapytanie ofertowe

 

 

"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Repki oraz ich utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Świadczenie usługi polegającej na okazjonalnym przewozie uczniów szkół prowadzonych przez gminę Repki na zawody sportowe i konkursy w 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Wyrozęby-Konaty"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku wielorodzinnego w miejscowości Szkopy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu dróg samochodem ciężarowym z zamontowanym pługiem oraz usuwaniu skutków oblodzeń poprzez posypywanie dróg mieszanką soli drogowej z piaskiem
Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2019 roku
Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe "Konserwacja boiska ORLIK w miejscowości Repki"

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe "Urządzenie boiska do gry w piłkę nożną we wsi Liszki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe"Wykoszenie traw i chwastów z pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Repki w roku 2018".

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki -2018r."
Zapytanie ofertowe

 

Zamówienie na  przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w trzech szkołach w Repkach, Skrzeszewie i  Wyrozębach
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zapytanie ofetowe Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Repkowskiej uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkoł w Repkach
Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowiec, gmina Repki

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Żółkwy gm.Repki"

Wybór najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe.pdf

Uchwałą Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Repki z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Repki obejmującego obręb Żółkwy gm. Repki

 

Zapytanie ofertowe na profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Repki w 2018 roku
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowej patelni elektrycznej stanowiącej wyposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Skrzeszewie
Zapytanie ofertowe.pdf

 

"Świadczenie usługi polegającej na okazjonalnym przewozie uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Repki na zawody sportowe i konkursy w 2018 r.
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Skrzeszew  - II Postępowanie
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Wyrozęby
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Skrzeszew  - II Postępowanie
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Skrzeszew
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Skrzeszew
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych - "Aktywna tablica" - Wyrozęby
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gałki w ramach zadania Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2018 roku
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na usuwaniu skutków oblodzeń poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką soli drogowej z piaskiem
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


Zakup szkolnych metaloWych szafek szatniowych - II postępowanie
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gałki w ramach zadania Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"
Zapytanie ofertowe.pdf


Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na usuwaniu skutków oblodzeń poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką soli drogowej z piaskiem
Zapytanie ofertowe.pdf

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2018 roku.
Zapytanie ofertowe.pdf


Zakup szkolnych metaloWych szafek szatniowych - II postępowanie
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie tablic informacyjnokierunkowych-Skrzeszew "
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„Wykonanie tablic informacyjnokierunkowych - Wierzbice Górne"
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„ Wykonanie przeglądu technicznego branży budowlanej budynków na terenie gminy Repki"
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zakup szkolnych metaloWych szafek szatniowych
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


„ Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic dla miejscowości Repki"
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf


Zakup mebli szkolnych dla uczniów
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w związku z realizacją projektu „Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół VI edycja" IlI postępowanie
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Wykonanie tablic informacyjnokierunkowych - Wierzbice Górne"
Zapytanie ofertowe.pdf


„Wykonanie tablic informacyjnokierunkowych-Skrzeszew "
Zapytanie ofertowe.pdf


„ Wykonanie przeglądu technicznego branży budowlanej budynków na terenie gminy Repki"
Zapytanie ofertowe.pdf


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: „Poprawa infrastruktury wodnościekowej na terenie gminy Repki"
Zawaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Remont świetlicy wiejskiej w Rudnikach -wykonanie i zamontowanie drzwi wejściowych"
Zawiadomienie o unieważnieniu zapyta

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.