Logo Repki Gmina

Udzielone zamówienia


 

"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Repki”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Liszkach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Repki 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Sawice- Wieś do granicy gminy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Dostawa kruszywa betonowego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2020 roku  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Dostawa kruszywa betonowego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2020 roku"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Repki w 2020 roku" 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Rudniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew Duży

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skrzeszew-Rudniki i drogi wewnętrznej w miejscowości Rudniki"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO DO KWOTY 1.000.000,00 PLN NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU W 2019r."

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany – Skorupki"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Wymiana wraz z wykonaniem ocieplenia i izolacji podłogi w świetlicy wiejskiej w Repkach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Modernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach -Podawcach" III POSTĘPOWANIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Smuniewie"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

"Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Wyrozęby"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Repki" w skład którego wchodzi "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki" "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Andrelewicze" 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mołomotki- Gałki"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzyymania dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2018 roku"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Dostawa kruszywa betonowego do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2018 roku"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Włodki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Budowa infrastPrzeglądajruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół w Repkach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rudnikach"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Przebudowa dróg kategorii powiatowej na terenie gminy Repki"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzyymania dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2018 roku"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Dostawa kruszywa betonowego do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Repki w 2018 roku"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Wymiana przepustów i udrożnienie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Sawice-Bronisze w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Sawice-Wieś  do granicy gminy"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew Duży"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Przebudowa dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

"Urządzenie przestrzeni publicznej w Repkach w ramach zadania "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki" "IV POSTĘPOWANIE"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Urządzenie przestrzeni publicznej wsi Borychów
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Dostawa oleju opałowego lekkiego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ścieżka edukacyjna: MALI I DUZI ORNITOLODZY przy rzece Bug w Gminie Repki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


Urządzenie centrum wsi Skorupki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Szkopy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych i utwardzenie placów na terenie Gminy Repki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx


Przebudowa drogi gminnej Wyrozęby-Podawce - Ostrowiec
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx


Urzadzenie centrum wsi Ostrowiec
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogów
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx


Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Wyrozębach-Podawcach
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karskie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx


Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 62 do wsi Wierzbice Górne
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wasilew Szlachecki - działka nr ewid. 62 i 69 w ramach zadania Przebudowa dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx


Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2017 roku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki w okresie od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx


ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx


Przebudowa sanitariatów i modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzeszew
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx


Przebudowa drogi gminnej Rudniki-Mogielnica
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki - ul. Polna
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Andrelewicze
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bałki
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc


Przystosowanie pomieszczeń dla Przedszkola w Wyrozębach-Podawcach
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gałki
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.docx


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkopy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.docx


Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2016 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.docxPrzebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Repki
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.docx


Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sawice-Wieś w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Sawice- Wieś do granicy gminy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.docx
 Dostawa oleju opałowego lekkiego
Informacja o udzieleniu zamówienia.docx
 Kształtowanie i zagospodarowanie działki poprzez urządzenie terenów zieleni, oczyszczenie stawu, utwardzenie terenu i remont świetlicy wiejskiej we wsi Sawice-Wieś 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 


Urządzenie ciągu pieszego, budowa parkingów, terenu rekreacyjnego nad stawem, pogłębienie stawu i remont strażnicy OSP dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Repkach 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
 


Urządzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego poprzez przebudowę, wyposażenie i zagospodarowanie centrum wsi w Skrzeszewie 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
 


Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i ratownictwa ekologicznego w gminie Repki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
 


MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ POCZWÓRNE UTRWALENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE KOLONIA

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 


Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 660 000 PLN

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szkopach

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Repki  

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W REPKACH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

III Postępowanie - w trybie z wolnej ręki

ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaBudowa środowiskowej wielodyscyplinarnej hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Repki – bezpośredni zakup i montaż wyposażenia

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Repki.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 


UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY REPKI

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA ZLEWNI RZEKI BUG POPRZEZ BUDOWĘ OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH NA TERENIE GMINY REPKI

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 


OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA ZLEWNI RZEKI BUG POPRZEZ BUDOWĘ OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH NA TERENIE GMINY REPKI

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 


Wodociągowanie gminy Repki

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Budowa garażu na specjalistyczny sprzęt pożarniczy

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 


DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY REPKI W 2011/2012 ROKU

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 


PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH RÓWNIARKĄ DROGOWĄ SAMOJEZDNĄ NA TERENIE GMINY REPKI W 2011/2012 ROKU

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 


MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ POCZWÓRNE UTRWALENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE KOLONIA - ETAP II

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 


DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY REPKI W 2011/2012 ROKU

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REPKI

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa oleju opałowego lekkiego

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa oleju opałowego lekkiego (Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Repkach) - II postępowanie 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Urządzenie centrum aktywności mieszkańców wsi Skwierczyn- Dwór  

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Urządzenie centrum aktywności wsi Szkopy - Część I

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Urządzenie centrum aktywności wsi Szkopy - Część II

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zagospodarowanie centrum wsi Zawady  

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Urządzenie centrum wsi Rogów  

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Urządzenie centrum sportowego we wsi Skrzeszew  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Urządzenie świetlicy wiejskiej w Kobylanach Górnych  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Sawicach-Broniszach  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2012 roku 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

USUWANIE Z TERENU GMINY REPKI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST- WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH – 2012 ROK  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bezpiecznie do szkoły, pracy i instytucji publicznych w miejscowości Repki- siedzibie Gminy  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Termomodernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Repki  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ POCZWÓRNE UTRWALENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE - KOLONIA - etap III  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mołomotki  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych pozalekcyjnych zajęć dla uczestników projektu Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja bis

 Zamawiajacy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Skrzeszewie- II POSTĘPOWANIE  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa oleju opałowego lekkiego- II POSTĘPOWANIE  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Adaptacja budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejską dla wsi Skwierczyn-Wieś  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

USUWANIE Z TERENU GMINY REPKI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST- WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH - 2012 ROK  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POZYCZEK I KREDYTÓW PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE w 2012 r. W KWOCIE 887.076,00 PLN  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju poprzez przebudowę ulicy Strażackiej i Sadowej od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 3926W w Repkach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

USUWANIE Z TERENU GMINY REPKI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST- WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH - 2013 ROK

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej do mostu na rzece Myśla we wsi Rudniki  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Repki  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO DO KWOTY 2.155.026,00 PLN NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU W KWOCIE 1.163.000,00 PLN ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW POŻYCZEK PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE w 2013r. W KWOCIE 992.026,00 PLN  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO ORAZ USŁUGA RÓWNIARKI DROGOWEJ DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY REPKI W 2013 / 2014 ROKU  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Urządzenie centrum sportowego we wsi Skrzeszew  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA ZLEWNI RZEKI BUG POPRZEZ BUDOWĘ OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH NA TERENIE GMINY REPKI- ETAP III  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sawice-Wieś - Kątek  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa oleju opałowego lekkiego  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bohy gm. Repki  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dystrybucja energii elektrycznej  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rewitalizacja centrum wsi Liszki   

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki, ul. Kasztanowa  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki, ul. Klonowa  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kanabród-Czekanów  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Repki w ramach zadań: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrozęby-Podawce; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierczyn-Dwór; Przebudowa drogi gminnej na odcinku - Kobylany Górne - Wyrozęby-Konaty  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Urządzenie szkolnego placu przy Zespole Szkół w Skrzeszewie

Budowa wodociągu w miejscowości Wyrozęby-Podawce  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY REPKI W 2014 ROKU  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamianka   

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Repki w ramach zadań: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamianka; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sawice-Bronisze  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Repkach w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Repki w ramach zadań: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sawice-Wieś; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sawice-Dwór; Przebudowa drogi gminnej Liszki - Ostrowiec; Przebudowa drogi gminnej Liszki ( Zagumienie) Przebudowa drogi w miejscowości Sawice-Bronisze - Etap II  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA ZLEWNI RZEKI BUG POPRZEZ BUDOWĘ OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH NA TERENIE GMINY REPKI- ETAP IV  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa oleju opałowego lekkiego  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Adaptacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej we wsi Sawice-Bronisze - Etap II  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Urządzenie centrum aktywności mieszkańców wsi Szkopy- Etap II  

Ogłoszenie o udzielenu zamówienia

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałki  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple-Andrelewicze  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych w ramach projektu pn. Gmina Repki skutecznie segreguje odpady komunalne realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi - Segregacja odpadów  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki - 2014 r.- etap II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO DO KWOTY 788.000,00 PLN NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK A PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE w 2014r.  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Repki  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sporządzenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym wykonanie dokumentacji opracowania ekofizjograficznego Gminy Repki  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DOSTAWA ŻWIRU GRUBOZIARNISTEGO DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY REPKI W 2015 ROKU  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej Skrzeszew E  

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Repki  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Urządzenie placu gminnego w miejscowości Sawice-Wieś i w miejscowości Sawice-Dwór  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.