Logo Repki Gmina

Aktualne ogłoszenia

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew Duży"

Zmiana do SIWZ z dnia 10.10.2019 r.
Załącznik nr 8f - POPRAWIONY

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 8c do SIWZ
Załącznik nr 8d do SIWZ
Załącznik nr 8e do SIWZ
Załącznik nr 8f do SIWZ
Załącznik nr 8g do SIWZ
Załacznik nr 9-1 do SIWZ 
Załacznik nr 9-2 do SIWZ

 

 

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skrzeszew-Rudniki i drogi wewnętrznej w miejscowości Rudniki"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 8c do SIWZ
Załącznik nr 8d do SIWZ
Załącznik nr 8e do SIWZ
Załącznik nr 8f do SIWZ
Załacznik nr 9-1 do SIWZ
Załacznik nr 9-2 do SIWZ

Załacznik nr 9-3 do SIWZ

 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu  
SIWZ wraz z załcznikami nr 3 ; 4 ; 5 ; 6
Załącznik nr 1 – Zestawienie zbiorcze punktów poboru – pozostałe obiekty    
Załącznik nr 2 – Zestawienie zbiorcze punktów poboru – oświetlenie uliczne    
Załacznik nr 7 do SIWZ

 

 

 

"Dostawa oleju opałowego lekkiego"
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ

 

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki"

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załacznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 8 do SIWZ
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami -część I
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami -część II

 

„Wymiana wraz z wykonaniem ocieplenia i izolacji podłogi w świetlicy wiejskiej w Repkach”

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

 

"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany - Skorupki"

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Repki" w skład którego wchodzi "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki- ul. Kasztanowa" "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki- ul. Orzechowa "

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 9a do SIWZ

Załącznik nr 9b do SIWZ


"Modernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach -Podawcach"

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 8c do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Włodki - II POSTĘPOWANIE

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ  
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ  
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ-1
Załącznik nr 9 do SIWZ-2
Załącznik nr 10 do SIWZ

 

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Wyrozęby

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 17.06.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załacznik nr 7 do SIWZ

 

Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Smuniewie

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załcznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
 

 

Modernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach - Podawcach - II POSTĘPOWANIE

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załcznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 8c do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ

 

 

 

"Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Repki" w skład którego wchodzi "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki" "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Andrelewicze"

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załacznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 9a do SIWZ
Załącznik nr 9b do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ

 

 

Modernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach - Podawcach

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załacznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załacznik nr 5 do SIWZ
Załacznik nr 6 do SIWZ
Załacznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 8a do SIWZ
Załacznik nr 8b do SIWZ
Załacznik nr 8c do SIWZ
Załacznik nr 9 do SIWZ

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Włodki
Unieważneinie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załcznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ  
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załcznik nr 5 do SIWZ
Załcznik nr 6 do SIWZ  
Załcznik nr 7 do SIWZ
Załcznik nr 8 do SIWZ
Załcznik nr 9 do SIWZ-1
Załcznik nr 9 do SIWZ-2
Załcznik nr 9 do SIWZ-3
Załcznik nr 10 do SIWZ

 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mołomotki- Gałki

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do SIWZ   
Załącznik nr 3 do SIWZ  
Załącznik nr 4 do SIWZ 
Załącznik nr 5 do SIWZ 
Załącznik nr 6 do SIWZ 
Załącznik nr 7 do SIWZ    
Załacznik nr 8a do SIWZ   
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ - 1
Załącznik nr 9 do SIWZ - 2
Załącznik nr 9 do SIWZ - 3

 

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Włodki

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do SIWZ   
Załącznik nr 3 do SIWZ  
Załącznik nr 4 do SIWZ 
Załącznik nr 5 do SIWZ 
Załącznik nr 6 do SIWZ 
Załącznik nr 7 do SIWZ    
Załacznik nr 8a do SIWZ   
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 9a do SIWZ
Załącznik nr 9b do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ

 

 

 

Dostawa kruszywa betonowego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2019 roku

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ  
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2019 roku

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ

 

Wykonanie instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Gałkach

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ-1
Załącznik nr 9 do SIWZ-1
Załącznik nr 10 do SIWZ -1
Załącznik nr 10 do SIWZ -2

 

"Dostawa wyposażenia w sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Repki"

Zapytanie ofertowe
 

"Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń dymowych i wentylacyjnych w budynkach na terenie gminy Repki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Wykonanie przeglądu i konserwacji kotłów olejowych i gazowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego 2018/2019"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

"Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany Skorupki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Dostawa oleju opałowego lekkiego"

Informacja z sesji otwarcia ofert  

 

"Wykonanie wyznaczenia punktów granicznych działek o nr ew. 175 i 13 w miejscowości Baczki gm. Repki"
Zapytanie ofertowe

 

"Wykonanie instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Gałkach - II postępowanie"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowani
Informacja z sesji otwarcia ofert 

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki" - II POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofetowe
Dokumentacja techniczna

 

"Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Wyrozębach- Podawcach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Włodki"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki"

 

Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa cz. 1
Dokumentacja projektowa cz. 2

 

"Wykonanie instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Gałkach"

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do SIWZ        
Załącznik nr 3 do SIWZ        
Załącznik nr 4 do SIWZ         
Załącznik nr 5 do SIWZ         
Załącznik nr 6 do SIWZ        
Załącznik nr 7 do SIWZ    
Załacznik nr 8 do SIWZ   
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 9b do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ -1
Załącznik nr 10 do SIWZ -2

 

"Dostawę (zakup) wyposażenia gastronomicznego do świetlicy wiejskiej w Rogowie"

Zapytanie ofertowe

 

"Wyposażenie Sali w świetlicy wiejskiej we wsi Rogów w siłownie wewnętrzna"

Zapytanie ofertowe

 

"Urządzenie boiska do gry w piłkę nożną we wsi Liszki"- II POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofertowe

 

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki" ( II POSTĘPOWANIE)

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół w Repkach

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

 

"Przebudowa dróg kategorii powiatowej na terenie gminy Repki"
Informacja z sesji otwarcia ofert

 

"Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rudnikach"
Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew Duży
Informacja z sesji otwarcia ofert

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 787 50 29
fax: 25 787 50 66

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.