Logo Repki Gmina

Aktualne ogłoszenia

"Urządzenie centrum kulturalnego dla wsi Wyrozęby-Podawce i Wyrozęby Konaty"
Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załacznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Informacja z sesji otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkopy

Informacja z sesji otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ -1
Załącznik nr 9 do SIWZ - 2

 

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki"

Informacja z sesji otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załacznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 8 do SIWZ

 

,,Ochrona powietrza - wymiana urządzeń grzewczych w gminie Repki"

Odpowiedzi na pytania do pytania do SIWZ z dnia 16.10.2020 r.
Zmiana ogloszenia z dnia 16.10.2020 r.
SIWZ po zminaach 16.10.2020r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ po zmianach z dnia 8.10.2020 r.

Informacja o zmanie SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

SIWZ z załacznikami po zmianach z dnia 24.09.2020 r.
Informacja o zmianie SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ-1
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_324adda6-cce3-4dfa-b3e4-79531cd0c636 (1).asc-2
Program Funkcjonalno Użytkowy
Załącznik nr 1 A do SIWZ

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załacznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ

 

 

"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Repki"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zmiana SIWZ
SIWZ po zmianach z dnia 02.09.2020 r.
Załącznik nr 7 po zmianach z dnia 02.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załacznik nr 6 do SIWZ
Załacznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 8a do SIWZ
Załacznik nr 8b do SIWZ
Załacznik nr 8c do SIWZ
Załacznik nr 8d do SIWZ
Załacznik nr 9a do SIWZ
Załacznik nr 9b do SIWZ
Załacznik nr 9c do SIWZ
Załacznik nr 9d do SIWZ

 

Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag - III postępowanie

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załcznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ

 

Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załcznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ

 

 

"Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Liszkach"

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załcznik nr 6a do SIWZ
Zalcznik nr 6b do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załcznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ

 

Dostawa kruszywa betonowego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2020 roku II POSTĘPOWANIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

 

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Repki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załcznikami
Program Funkcjonalno-Użytkowy - Wodociag o długosci ok 0,7 km
Program Funkcjonalno-Użytkowy - Wodociag o długosci ok 3,4 km
Program Funkcjonalno-Użytkowy - przydomowe Oczyszczalnie Ścieków 

 

"Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Sawice- Wieś do granicy gminy"

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załacznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ-1
Załącznik nr 9 do SIWZ-2

 

Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2020 roku

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załacznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ

 

Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Program Funkcjonalno-Uzytkowy - oczyszczalnie
Program Funkcjonalno-Użytkowy - Wodociag o długosci ok 0,7 km
Program Funkcjonalno-Użytkowy - Wodociag o długosci ok 3,4 km
Pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 09.04.2020 r. wraz z załącznikami

 

 

Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załacznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ

 

Dostawa kruszywa betonowego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załacznik nr 5 do SIWZ

 

Wymiana wraz z wykonaniem ocieplenia i izolacji podłogi w świetlicy wiejskiej w Liszkach

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załacznik nr 5 do SIWZ
Załacznik nr 6 do SIWZ
Załacznik nr 7 do SIWZ

 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne- Wyrozęby - Konaty

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załacznik nr 5 do SIWZ
Załacznik nr 6 do SIWZ
Załacznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ - 1
Załacznik nr 9 do SIWZ - 2
Załacznik nr 10 do SIWZ

 

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki"

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Uchwały

 

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki w okresie od 01.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r."

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Uchwały

 

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 1.000.000,00 pln na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019r."

Pytania i odpowiedzi
SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Dokomentacja finansowa zamawiającego 1
Dokomentacja finansowa zamawiającego 2
Dokomentacja finansowa zamawiającego 3
Dokomentacja finansowa zamawiającego 4

 

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew Duży"

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zmiana do SIWZ z dnia 10.10.2019 r.
Załącznik nr 8f - POPRAWIONY

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 8c do SIWZ
Załącznik nr 8d do SIWZ
Załącznik nr 8e do SIWZ
Załącznik nr 8f do SIWZ
Załącznik nr 8g do SIWZ
Załacznik nr 9-1 do SIWZ 
Załacznik nr 9-2 do SIWZ

 

 

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skrzeszew-Rudniki i drogi wewnętrznej w miejscowości Rudniki"

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 8c do SIWZ
Załącznik nr 8d do SIWZ
Załącznik nr 8e do SIWZ
Załącznik nr 8f do SIWZ
Załacznik nr 9-1 do SIWZ
Załacznik nr 9-2 do SIWZ

Załacznik nr 9-3 do SIWZ

 

 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu  
SIWZ wraz z załcznikami nr 3 ; 4 ; 5 ; 6
Załącznik nr 1 – Zestawienie zbiorcze punktów poboru – pozostałe obiekty    
Załącznik nr 2 – Zestawienie zbiorcze punktów poboru – oświetlenie uliczne    
Załacznik nr 7 do SIWZ

 

 

 

"Dostawa oleju opałowego lekkiego"
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ

 

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki"

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załacznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 8 do SIWZ
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami -część I
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami -część II

 

„Wymiana wraz z wykonaniem ocieplenia i izolacji podłogi w świetlicy wiejskiej w Repkach”

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

 

"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany - Skorupki"

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Repki" w skład którego wchodzi "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki- ul. Kasztanowa" "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki- ul. Orzechowa "

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 9a do SIWZ

Załącznik nr 9b do SIWZ


"Modernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach -Podawcach"

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 8c do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Włodki - II POSTĘPOWANIE

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ  
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ  
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ-1
Załącznik nr 9 do SIWZ-2
Załącznik nr 10 do SIWZ

 

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Wyrozęby

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 17.06.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.