Logo Repki Gmina

CAF

CAF W URZĘDZIE GMINY REPKI

           

 

       Urząd Gminy w Repkach został zakwalifikowany do udziału w projekcie systemowym pt. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań przez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. Celem projektu jest upowszechnianie metody CAF jako kompleksowego narzędzia zarządzania w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to metoda całościowego funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego. Projekt ten realizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o.
       
       CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny - jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej. Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników). 
 Wspólna Metoda Oceny (ang. Common Assessment Framework – CAF) zakłada przeprowadzenie wszechstronnej analizy działalności organizacji Urzędu i wskazanie tych obszarów, które będzie można poprawić dzięki dotacjom ministerialnym. 
 
       Model CAF, opracowany i upowszechniony w krajach Unii Europejskiej, jest łatwym w użyciu narzędziem wspomagającym organizacje sektora publicznego w wykorzystywaniu metod zarządzania jakością. Jego podstawowym celem jest usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej, w tym administracji samorządowej.
 
       Co istotne, na wprowadzeniu Wspólnej Metody Oceny w Urzędzie Gminy Repki zyskać mogą wszystkie strony związane z Urzędem. Dotyczy to zarówno władz samorządowych, samych pracowników Urzędu, jak i klientów, którzy na co dzień korzystają z usług tej instytucji. Jest to możliwe m.in. przez system wsparcia finansowego na rozwój kompetencji pracowników, a także inwestycje infrastrukturalne, np. w sprzęt informatyczny. Zapewni to konkurs dotacyjny, który w IV kwartale tego roku zamierza ogłosić MSWiA. Każdy z urzędów gminnych, który przystąpił do CAF, może liczyć na duże wsparcie finansowe – nawet do 2 milionów złotych dla grupy 5 partnerów samorządowych. Oznacza to, że każdy samorząd otrzyma po kilkaset tysięcy złotych na wdrożenie usprawnień w działaniu urzędu zdiagnozowanych w trakcie przeprowadzania CAF. 
Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:

- KRYTERIA POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy, 

- KRYTERIA WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.

       Obecnie w Urzędzie przeprowadzana jest diagnoza działalności Urzędu, które wskaże mocne i słabe strony instytucji, a w dalszej kolejności pozwoli na wyeliminowanie elementów zakłócających jej pracę.

PODRĘCZNIK WSPÓLNEJ METODY OCENY CAF.pdf

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 5.2.2. Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej

 

PODRĘCZNIK WSPÓLNEJ METODY OCENY CAF.pdf

 

 

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.