Logo Repki Gmina

Przetargi


 

„Wymiana wraz z wykonaniem ocieplenia i izolacji podłogi w świetlicy wiejskiej w Repkach”

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

 

"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany - Skorupki"

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Repki" w skład którego wchodzi "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki- ul. Kasztanowa" "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki- ul. Orzechowa "

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 9a do SIWZ

Załącznik nr 9b do SIWZ


"Modernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach -Podawcach"

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 8c do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Włodki - II POSTĘPOWANIE

Unieważneinie postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ  
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ  
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ-1
Załącznik nr 9 do SIWZ-2
Załącznik nr 10 do SIWZ

 

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Wyrozęby

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 17.06.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załacznik nr 7 do SIWZ

 

Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Smuniewie

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załcznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
 

 

Modernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach - Podawcach - II POSTĘPOWANIE

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załcznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 8c do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ

 

 

"Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Repki" w skład którego wchodzi "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki" "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Andrelewicze"

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załacznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8a do SIWZ
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 9a do SIWZ
Załącznik nr 9b do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ

 

Modernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach - Podawcach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załacznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załacznik nr 5 do SIWZ
Załacznik nr 6 do SIWZ
Załacznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 8a do SIWZ
Załacznik nr 8b do SIWZ
Załacznik nr 8c do SIWZ
Załacznik nr 9 do SIWZ

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Włodki
Unieważneinie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załcznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ  
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załcznik nr 5 do SIWZ
Załcznik nr 6 do SIWZ  
Załcznik nr 7 do SIWZ
Załcznik nr 8 do SIWZ
Załcznik nr 9 do SIWZ-1
Załcznik nr 9 do SIWZ-2
Załcznik nr 9 do SIWZ-3
Załcznik nr 10 do SIWZ

 

 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mołomotki- Gałki

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do SIWZ   
Załącznik nr 3 do SIWZ  
Załącznik nr 4 do SIWZ 
Załącznik nr 5 do SIWZ 
Załącznik nr 6 do SIWZ 
Załącznik nr 7 do SIWZ    
Załacznik nr 8a do SIWZ   
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ - 1
Załącznik nr 9 do SIWZ - 2
Załącznik nr 9 do SIWZ - 3

 

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Włodki

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do SIWZ   
Załącznik nr 3 do SIWZ  
Załącznik nr 4 do SIWZ 
Załącznik nr 5 do SIWZ 
Załącznik nr 6 do SIWZ 
Załącznik nr 7 do SIWZ    
Załacznik nr 8a do SIWZ   
Załącznik nr 8b do SIWZ
Załącznik nr 9a do SIWZ
Załącznik nr 9b do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ

 

 

 

Dostawa kruszywa betonowego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2019 roku

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ  
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2019 roku

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do SIWZ        
Załącznik nr 3 do SIWZ        
Załącznik nr 4 do SIWZ         
Załącznik nr 5 do SIWZ         
Załącznik nr 6 do SIWZ        
 

 

"Zakup energii elektrycznej" III POSTĘPOWANIE
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik do SIWZ        
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

"Zakup energii elektrycznej" II POSTĘPOWANIE
Unieważnienie postepowania

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik do SIWZ        
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Pytania i odpowiedzi

 

 

Wykonanie instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Gałkach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do SIWZ        
Załącznik nr 3 do SIWZ        
Załącznik nr 4 do SIWZ         
Załącznik nr 5 do SIWZ         
Załącznik nr 6 do SIWZ        
Załącznik nr 7 do SIWZ    
Załacznik nr 8 do SIWZ   
Załącznik nr 9 do SIWZ-1
Załącznik nr 9 do SIWZ-1
Załącznik nr 10 do SIWZ -1
Załącznik nr 10 do SIWZ -2

 

 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO DO KWOTY 2.500.000,00 PLN NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU NA 2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Wykonanie instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Gałkach" III postępowanie

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do SIWZ        
Załącznik nr 3 do SIWZ        
Załącznik nr 4 do SIWZ         
Załącznik nr 5 do SIWZ         
Załącznik nr 6 do SIWZ        
Załącznik nr 7 do SIWZ    
Załacznik nr 8 do SIWZ   
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 9b do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ -1
Załącznik nr 10 do SIWZ -2

 

"Dostawa wyposażenia w sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Repki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń dymowych i wentylacyjnych w budynkach na terenie gminy Repki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Wykonanie przeglądu i konserwacji kotłów olejowych i gazowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego 2018/2019"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany Skorupki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Dostawa oleju opałowego lekkiego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

"Wykonanie wyznaczenia punktów granicznych działek o nr ew. 175 i 13 w miejscowości Baczki gm. Repki"

Zapytanie ofertowe

 

 

"Wykonanie instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Gałkach - II postępowanie"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowani
Informacja z sesji otwarcia ofert 
 

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki" - II POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofetowe
Dokumentacja techniczna

 

"Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Wyrozębach- Podawcach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Włodki"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki"

Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa cz. 1
Dokumentacja projektowa cz. 2

 

"Wykonanie instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Gałkach"

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do SIWZ        
Załącznik nr 3 do SIWZ        
Załącznik nr 4 do SIWZ         
Załącznik nr 5 do SIWZ         
Załącznik nr 6 do SIWZ        
Załącznik nr 7 do SIWZ    
Załacznik nr 8 do SIWZ   
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 9b do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ -1
Załącznik nr 10 do SIWZ -2

 

 

"Wyposażenie Sali w świetlicy wiejskiej we wsi Rogów w siłownie wewnętrzna"

Zapytanie ofertowe

 

"Urządzenie boiska do gry w piłkę nożną we wsi Liszki"- II POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofertowe

 

 

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki" ( II POSTĘPOWANIE)

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do SIWZ        
Załącznik nr 3 do SIWZ        
Załącznik nr 4 do SIWZ         
Załącznik nr 5 do SIWZ         
Załącznik nr 6 do SIWZ        
Załącznik nr 7 do SIWZ    
Załacznik nr 8 a do SIWZ    
Załącznik nr 8 b do SIWZ
Załącznik nr 8 c do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ - 1
Załącznik nr 9 do SIWZ - 2
Załącznik nr 9 do SIWZ - 3
Załącznik nr 10 do SIWZ -1
Załącznik nr 10 do SIWZ -2
Załącznik nr 10 do SIWZ -3

 

 

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół w Repkach

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  
   

 

"Przebudowa dróg kategorii powiatowej na terenie gminy Repki"
Informacja z sesji otwarcia ofert

 

"Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rudnikach"
Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Przebudowa dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim
Informacja z sesji otwarcia ofert

 

 

Wymiana przepustów i udrożnień rowów przy drogach gminnych w miejscowości Sawice-Bronisze w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Sawice - Wieś do granicy Gminy"
Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew Duży
Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Dostawa kruszywa betonowego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2018 roku
Informacja z sesji otwarcia ofert
 


Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2018 roku
Informacja z sesji otwarcia ofert


Urządzenie przestrzeni publicznej w Repkach w ramach zadania Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki -IV POSTĘPOWANIE
Informacja z sesji otwarcia ofert

"Modernizacja instalacji i urządzeń kotłowni olejowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach" III POSTĘPOWANIE
Informacja z sesji otwarcia ofert


Modernizacja instalacji i urządzeń kotłowni olejowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach - II POSTĘPOWANIE
Zawiadomienie o unieważniniu postępowania


"Urządzenie przestrzeni publicznej w Repkach w ramach zadania "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki" III POSTĘPOWANIE
Zawiadomienie o unieważniniu postępowania


"Modernizacja instalacji i urządzeń kotłowni olejowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach" II POSTĘPOWANIE
Ogloszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załacznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załacznik nr 5 do SIWZ
Załacznik nr 6 do SIWZ
Załacznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 8 do SIWZ
Załacznik nr 9 do SIWZ


Urządzenie przestrzeni publicznej w Repkach w ramach zadania "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.
Informacja z sesji otwarcia ofert


Modernizacja instalacji i urządzeń kotłowni olejowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Urządzenie przestrzeni publicznej w Repkach w ramach zadania Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania



Urządzenie przestrzeni publicznej wsi Borychów
Informacja z sesji otwarcia ofert


Dostawa oleju opałowego lekkiego
Informacja z sesji otwarcia ofert


Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sawice-Wieś
Informacja z sesji otwarcia ofert


" Ścieżka edukacyjna: "MALI I DUZI ORNITOLODZY" przy rzece Bug w Gminie Repki "- II POSTĘPOWANIE
Informacja z sesji otwarcia ofert


Ścieżka edukacyjna: "MALI I DUZI ORNITOLODZY" przy rzece Bug w Gminie Repki
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf


Urządzenie centrum wsi Skorupki

Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf


Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Szkopy

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 787 50 29
fax: 25 787 50 66

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.