Logo Repki Gmina

Przetargi


 

"Zakup energii elektrycznej" II POSTĘPOWANIE
Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik do SIWZ        
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Pytania i odpowiedzi

 

 

Wykonanie instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Gałkach

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do SIWZ        
Załącznik nr 3 do SIWZ        
Załącznik nr 4 do SIWZ         
Załącznik nr 5 do SIWZ         
Załącznik nr 6 do SIWZ        
Załącznik nr 7 do SIWZ    
Załacznik nr 8 do SIWZ   
Załącznik nr 9 do SIWZ-1
Załącznik nr 9 do SIWZ-1
Załącznik nr 10 do SIWZ -1
Załącznik nr 10 do SIWZ -2

 

 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO DO KWOTY 2.500.000,00 PLN NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU NA 2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Wykonanie instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Gałkach" III postępowanie

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do SIWZ        
Załącznik nr 3 do SIWZ        
Załącznik nr 4 do SIWZ         
Załącznik nr 5 do SIWZ         
Załącznik nr 6 do SIWZ        
Załącznik nr 7 do SIWZ    
Załacznik nr 8 do SIWZ   
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 9b do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ -1
Załącznik nr 10 do SIWZ -2

 

"Dostawa wyposażenia w sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Repki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń dymowych i wentylacyjnych w budynkach na terenie gminy Repki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Wykonanie przeglądu i konserwacji kotłów olejowych i gazowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego 2018/2019"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany Skorupki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Dostawa oleju opałowego lekkiego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

"Wykonanie wyznaczenia punktów granicznych działek o nr ew. 175 i 13 w miejscowości Baczki gm. Repki"

Zapytanie ofertowe

 

 

"Wykonanie instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Gałkach - II postępowanie"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowani
Informacja z sesji otwarcia ofert 
 

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki" - II POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofetowe
Dokumentacja techniczna

 

"Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Wyrozębach- Podawcach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Włodki"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki"

Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa cz. 1
Dokumentacja projektowa cz. 2

 

"Wykonanie instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Gałkach"

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do SIWZ        
Załącznik nr 3 do SIWZ        
Załącznik nr 4 do SIWZ         
Załącznik nr 5 do SIWZ         
Załącznik nr 6 do SIWZ        
Załącznik nr 7 do SIWZ    
Załacznik nr 8 do SIWZ   
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 9b do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ -1
Załącznik nr 10 do SIWZ -2

 

 

"Wyposażenie Sali w świetlicy wiejskiej we wsi Rogów w siłownie wewnętrzna"

Zapytanie ofertowe

 

"Urządzenie boiska do gry w piłkę nożną we wsi Liszki"- II POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofertowe

 

 

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki" ( II POSTĘPOWANIE)

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do SIWZ        
Załącznik nr 3 do SIWZ        
Załącznik nr 4 do SIWZ         
Załącznik nr 5 do SIWZ         
Załącznik nr 6 do SIWZ        
Załącznik nr 7 do SIWZ    
Załacznik nr 8 a do SIWZ    
Załącznik nr 8 b do SIWZ
Załącznik nr 8 c do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ - 1
Załącznik nr 9 do SIWZ - 2
Załącznik nr 9 do SIWZ - 3
Załącznik nr 10 do SIWZ -1
Załącznik nr 10 do SIWZ -2
Załącznik nr 10 do SIWZ -3

 

 

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół w Repkach

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  
   

 

"Przebudowa dróg kategorii powiatowej na terenie gminy Repki"
Informacja z sesji otwarcia ofert

 

"Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rudnikach"
Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Przebudowa dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim
Informacja z sesji otwarcia ofert

 

 

Wymiana przepustów i udrożnień rowów przy drogach gminnych w miejscowości Sawice-Bronisze w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Sawice - Wieś do granicy Gminy"
Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew Duży
Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Dostawa kruszywa betonowego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2018 roku
Informacja z sesji otwarcia ofert
 


Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2018 roku
Informacja z sesji otwarcia ofert


Urządzenie przestrzeni publicznej w Repkach w ramach zadania Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki -IV POSTĘPOWANIE
Informacja z sesji otwarcia ofert

"Modernizacja instalacji i urządzeń kotłowni olejowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach" III POSTĘPOWANIE
Informacja z sesji otwarcia ofert


Modernizacja instalacji i urządzeń kotłowni olejowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach - II POSTĘPOWANIE
Zawiadomienie o unieważniniu postępowania


"Urządzenie przestrzeni publicznej w Repkach w ramach zadania "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki" III POSTĘPOWANIE
Zawiadomienie o unieważniniu postępowania


"Modernizacja instalacji i urządzeń kotłowni olejowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach" II POSTĘPOWANIE
Ogloszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załacznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załacznik nr 5 do SIWZ
Załacznik nr 6 do SIWZ
Załacznik nr 7 do SIWZ
Załacznik nr 8 do SIWZ
Załacznik nr 9 do SIWZ


Urządzenie przestrzeni publicznej w Repkach w ramach zadania "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.
Informacja z sesji otwarcia ofert


Modernizacja instalacji i urządzeń kotłowni olejowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Urządzenie przestrzeni publicznej w Repkach w ramach zadania Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaUrządzenie przestrzeni publicznej wsi Borychów
Informacja z sesji otwarcia ofert


Dostawa oleju opałowego lekkiego
Informacja z sesji otwarcia ofert


Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sawice-Wieś
Informacja z sesji otwarcia ofert


" Ścieżka edukacyjna: "MALI I DUZI ORNITOLODZY" przy rzece Bug w Gminie Repki "- II POSTĘPOWANIE
Informacja z sesji otwarcia ofert


Ścieżka edukacyjna: "MALI I DUZI ORNITOLODZY" przy rzece Bug w Gminie Repki
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf


Urządzenie centrum wsi Skorupki

Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf


Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Szkopy
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf


Przebudowa drogi gminnej Wyrozęby-Podawce - Ostrowiec
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf


Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych i utwardzenie placów na terenie Gminy Repki
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf


Urządzenie centrum wsi Ostrowiec
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karskie
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogów
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf


Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Wyrozębach-Podawcach

Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wasilew Szlachecki - działka nr ewid. 62 i 69 w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim"

Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf


Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2017 roku

Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf


Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 62 do wsi Wierzbice Górne

Informacja z sesji otwarcia ofert
 


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki w okresie od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
Informacja z sesji otwarcia smieci.pdf


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Repki w okresie od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf


Dostawa oleju opałowego lekkiego
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf


ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Sesja otwarcia ofert.pdf
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf

Przebudowa sanitariatów i modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy- ETAP II

Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
Załącznik nr 1 do SIWZ.docx
Załącznik nr 2 do SIWZ.docx
Załącznik nr 2a do SIWZ.docx
Załącznik nr 3 do SIWZ.docx
Załącznik nr 4 do SIWZ.docx
Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
Załącznik nr 6 do SIWZ.docx
Załącznik nr 7 do SIWZ.docx
Załacznik nr 8 do SIWZ.pdf
Załacznik nr 9 do SIWZ.pdf


Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Repki- ETAP II

Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
Załącznik nr 1 do SIWZ.docx
Załącznik nr 2 do SIWZ.docx
Załącznik nr 2a do SIWZ.docx
Załącznik nr 3 do SIWZ.docx
Załącznik nr 4 do SIWZ.docx
Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
Załącznik nr 6 do SIWZ.docx
Załącznik nr 7 do SIWZ.docx
Załacznik nr 8a do SIWZ.pdf
Załacznik nr 8b do SIWZ.pdf
Załacznik nr 9a do SIWZ.pdf
Załacznik nr 9b do SIWZ.pdf
Załacznik nr 10a do SIWZ.pdf
Załacznik nr 10b do SIWZ.pdf


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzeszew

Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
Załącznik nr 1 do SIWZ.docx
Załącznik nr 2 do SIWZ.docx
Załącznik nr 2a do SIWZ.docx
Załącznik nr 3 do SIWZ.docx
Załącznik nr 4 do SIWZ.docx
Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
Załącznik nr 6 do SIWZ.docx
Załącznik nr 7 do SIWZ.docx
Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf
Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf
Pytania i odpowiedzi na pytania do siwz.pdf


Przebudowa drogi gminnej Rudniki-Mogielnica

Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
Załącznik nr 1 do SIWZ.docx
Załącznik nr 2 do SIWZ.docx
Załącznik nr 2a do SIWZ.docx
Załącznik nr 3 do SIWZ.docx
Załącznik nr 4 do SIWZ.docx
Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
Załącznik nr 6 do SIWZ.docx
Załącznik nr 7 do SIWZ.docx
Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf
Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf


Przebudowa sanitariatów i modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy

Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
Załącznik nr 1 do SIWZ.docx
Załącznik nr 2 do SIWZ.docx
Załącznik nr 2a do SIWZ.docx
Załącznik nr 3 do SIWZ.docx
Załącznik nr 4 do SIWZ.docx
Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
Załącznik nr 6 do SIWZ.docx
Załącznik nr 7 do SIWZ.docx
Załącznik nr 8a do SIWZ.pdf
Załącznik nr 8b do SIWZ.pdf
Załącznik nr 8c do SIWZ.pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ.docx
Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf
Załącznik nr 11 do SIWZ.zip
 


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Andrelewicze

Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
Załącznik nr 1 do SIWZ.docx
Załącznik nr 2 do SIWZ.docx
Załącznik nr 2a do SIWZ.docx
Załącznik nr 3 do SIWZ.docx
Załącznik nr 4 do SIWZ.docx
Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
Załącznik nr 6 do SIWZ.docx
Załącznik nr 7 do SIWZ.docx
Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bałki

Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
Załącznik nr 1 do SIWZ.docx
Załącznik nr 2 do SIWZ.docx
Załącznik nr 2a do SIWZ.docx
Załącznik nr 3 do SIWZ.docx
Załącznik nr 4 do SIWZ.docx
Załącznik nr 5 do SIWZ.docx
Załącznik nr 6 do SIWZ.docx
Załącznik nr 7 do SIWZ.docx
Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf
Pytanie i odpowiedź na pytanie do SIWZ

 


 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki - ul. Polna
Załącznik nr 8 do SIWZ ( poprawiony).pdf
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanabród

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gałki
 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkopy
 
Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sawice-Wieś w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Sawice- Wieś do granicy gminy
 
 
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Repki
 

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 787 50 29
fax: 25 787 50 66

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.