Logo Repki Gmina

Gospodarka odpadami

Gospodarka Odpadami

INFORMACJE:  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SEGREGOWANYCH z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Repki na okres 01.01.2019r.–31.12.2019r.   


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SEGREGOWANYCH z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Repki na okres 01.01.2018r.–31.12.2018r.   


JAK SEGREGOWAĆ ODPADY


INFORMACJA WÓJTA GMINY REPKI - KARTA DUŻEJ RODZINY


USTAWA z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach-tekst jednolity (Dz.U. z 2016r. poz. 250)


INFORMACJA wynikająca z art. 3 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).


Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Informacja o osiągniętych przez Gminę Repki poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom odzysku i recyklingu-2012 r.
Poziom odzysku i recyklingu-2013 r.
Poziom odzysku i recyklingu-2014 r.
Poziom odzysku i recyklingu-2015 r.
Poziom odzysku i recyklingu-2016 r.
Poziom odzysku i recyklingu-2017 r.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi:

Rok 2013 i 2014.docx
Rok 2015.docx
Rok 2016.docx

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .pdf

 

 

UCHWAŁY RADY GMINY:
UCHWALA NR XX/152/2016 RADY GMINY REPKI z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA NR XXI/158/2017 RADY GMINY REPKI z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki


UCHWAŁA NR XXI/159/2017 RADY GMINY REPKI z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWALA NR XIX/142/2016 RADY GMINY REPKI z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY GMINY REPKI z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWALA NR XIX/134/2016 RADY GMINY REPKI z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki


Uchwała Nr XVII 125 2016 Rady Gminy Repki z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania


Uchwała Nr XVII 124 2016 Rady Gminy Repki z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki


Uchwała Nr XVI 115 2016 Rady Gminy Repki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki


Uchwała Nr XVI 117 2016 Rady Gminy Repki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XVI1162016 Rady Gminy Repki z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości


Uchwała Nr XIII/93/2016 Rady Gminy Repki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki


Uchwała Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Repki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Repki z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Repki z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


Uchwała Nr XLVI/281/2014 Rady Gminy Repki z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr XLVI/280/2014 Rady Gminy Repki z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki


Uchwała Nr XXXV/206/2013 Rady Gminy Repki z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXXI/184/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki


Uchwała Nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Repki z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr XXV/150/2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki


Uchwała Nr XXV/148/2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


 

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 787 50 29
fax: 25 787 50 66

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.