Logo Repki Gmina

Ochrona Środowiska

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i zebranych dowodach przed  wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.03.2019r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Repki o wydaniu decyzji środowiskowej

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.01.2019r.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

DECYZJA o srodowiskowych uwarunkowaniach

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji srodowiskowej

 

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - polegającego na rozbudowie zakładu rozbioru mięsa wraz z rozbiórką budynku gospodarczego w miejscowości Repki, gmina Repki.

 

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory dla krów mlecznych o obsadzie do 1.70 DJP na terenie działek o nr ew. 555, 556, 572 położonych w miejscowości Rogów, gmina Repki.

 

Co zrobić gdy chcemy wyciąć drzewo - kliknij aby uzyskać informację

 

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko - polegającego na rozbudowie gospodarstwa o budowę obory wolnostojącej dla bydła mlecznego wraz z Infrastrukturą towanyszącą na działce o nr ew. 387 w miejscowości Włodki, gm. Repki.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji srodowiskowej
Obwieszczenie.pdf


Postanowienie o podjeciu postępowania
Postanowienie


WYCINKA DRZEW
Informacja.docx
Wniosek.pdf
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.pdf


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania  dministracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadomienie.pdf


Sprostowanie z urzędu oczywistego błędu pisarskiego w decyzji znak In. G. Km. 6220.11.2015/2016 z dnia 30.08.2016 r
Postanowienie.pdf


OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
Obwieszczenie.pdf


DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja.pdf


ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji środowiskowej

Zawiadomienie.pdf


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Repki

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Repki.pdf


DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja.pdf


ZAWIADOMIENIE rozbudowia obory dla obsady krów mlecznych do 180 DJP na działce o nr 495

Zawiadomienie.pdf


OBWIESZCZENIE u przystąpieniu do ocenu oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE.pdf


OBWIESZCZENIE o sprostowaniu obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia ooś
OBWIESZCZENIE  o sprostowaniu obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia ooś.pdf


ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji środowiskowej

ZAWIADOMIENIE  o wydaniu decyzji środowiskowej.pdf


ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postepowania
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postepowania.pdf


OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie.pdf


OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na srodowisko
OBWIESZCZENIE.pdf


OBWIESZCZENIE Starosty Sokołowskiego z dnia 12.04.2016 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Wójt Gminy Repki podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE

Starosty Sokołowskiego z dnia 12.04.2016 r.

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

dla Pana Mateusza Borychowskiego, zam. Borychów 10, 08-3007 Repki dotyczące budowy czterech budynków inwentarskich (indyczników) o obsadzie docelowej do 1728 DJP tj. 72000 sztuk w systemie chowu ściółkowego i budynku socjalno-gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 652, 573/1, 573/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Rogów, gm. Repki.

Obwieszczenie.pdf


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ZAWIADOMIENIE_o_wszczęciu_postepowania.pdf


ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
ZAWIADOMIENIE_o_wydaniu_decyzji_o_środowiskowych_uwarunkowanich.pdf


ZAWIADOMIENIE o decyzji środowiskowej

ZAWIADOMIENIE_o_decyzji_środowiskowej.pdf


OBWIESZCZENIE o wszczeciu postepowania w celu ponownego rozpatrzenia sprawy
OBWIESZCZENIE o wszczeciu postepowania w celu ponownego rozpatrzenia sprawy.pdf


Ankieta - "Strategia rozwoju Gminy Repki na lata 2015-2020"

W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem dokumentu „Strategia rozwoju Gminy Repki na lata 2015-2020” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

               Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład mieszkańców w tworzenie Strategii rozwoju gminy do 2020 r. 

               Przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Repki na najbliższe lata.

               Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

               Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w terminie do 15 października 2015 r. w Urzędzie Gminy w Repkach, pok. Nr 14 lub przesłać na adres:  gminarepki@list.pl lub a.kulesza@repki.pl

Ankietę można również przekazać do sołtysów wsi.

              Bardzo serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

 ANKIETA GMINY REPKI.doc  


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie.pdf


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wszczeciu postepowania.pdf


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wszczeciu postepowania.pdf


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wszczeciu postepowania.pdf


DECYZJA o srodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja.pdf


SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK

Sprawozdanie


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE w sprwaie wszczęcia postępowania.pdf


OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE_o_przeprowadzeniu_oceny_oddziaływania_na_środowisko.pdf


 

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.