Logo Repki Gmina

GOPS

Stypendia szkolne 2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach informuje,  iż do dnia  15 września 2016 roku trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Repkach pokój nr 8. Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż kwota 514,00 zł netto.)

Uprawnionymi do ubiegania się o  stypendium szkolne są zamieszkali na terenie Gminy Repki:

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r poz. 2156), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Do wniosku należy dołączyć:

-zaświadczenie o wysokości dochodów z tyt. zatrudnienia, świadczeń rodzinnych, rent, emerytur, alimentów za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku

-zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

-postanowienie sądu  i oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów lub odcinek potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów,

-postanowienie sądu o wysokości alimentów zasądzonych na rzecz osób spoza rodziny ucznia (pomniejszają dochód),

-zaświadczenie z urzędu skarbowego poświadczające dochodowość z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Repkach, pokój nr 8, lub na stronie internetowej  gminy www.repki.pl

Szczegółowych informacji udziela:

 Komar Eliza,

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych

tel. 25 7875023 wew. 223

W załączeniu wzór wniosku o udzielenie stypendium szkolnego

Kierownik GOPS
Teresa Stasiuk

Załącznik:

Wniosek o stypendium szkolne.pdf

więcej
Obrazek dla art_438

Najmłodsi sportowcy z Gminy Repki mają swoją olimpiadę

To już XVI edycja ogólnopolskiej kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”, w ramach której  21 czerwca w Szkole Podstawowej w Wyrozębach odbyła się Gminna Olimpiada dla dzieci z klas I-III. Zawody, pod patronatem Wójta Gminy Repki Krystyny Mikołajczuk-Bohowicz,  zorganizowali: Publiczna Szkoła Podstawowa  w Wyrozębach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Posterunek Policji   w Repkach. Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wyrozębach Bogdan Czarnocki zapewnił sprawne przeprowadzenie sportowych konkurencji.

więcej

PROGRAM RODZINA 500+

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REPKACH INFORMUJE, ŻE WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - PROGRAM RODZINA 500+ BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 KWIETNIA 2016 ROKU W POKOJU NR 8

więcej

INFORMACJA O PROGRAMIE 500+

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REPKACH INFORMUJE, IŻ OD DNIA 1 KWIETNIA 2016 ROKU ROZPOCZYNA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – „PROGRAM RODZINA 500+”

więcej

OGŁOSZENIE GOPS REPKI

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REPKACH INFORMUJE, ŻE OD 01.04.2016 ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  „RODZINA 500+”  NA OKRES ZASIŁKOWY 01.04.2016 – 30.09.2017.

więcej

INFORMACJA - POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

więcej

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.