Logo Repki Gmina

Urząd Stanu Cywilnego

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa.

2.Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji.

więcej

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.                                                

2. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają: 

więcej

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński                                         

2. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:

więcej

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przedkierownikiem urzędu stanu cywilnego.

 

więcej

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻLIWOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

2. Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez USC właściwy dla miejsca urodzenia.

więcej

ZGŁOSZENIE ZGONU

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej.

 

więcej

SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

2. Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie sprostowany błąd.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

więcej

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem,dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

więcej

ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju:

a. podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu wpostępowaniu sądowym lub administracyjnym

więcej

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

2. Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego wpisane zostaną dane, które powinny być zamieszczone w akcie.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

więcej

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA OD MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.

2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

więcej

ZMIANA IMIENIA

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem.

2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy.

3. Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim - odpis zupełny aktu małżeństwa.

więcej

ZMIANA NAZWISKA

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem.

2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy.

3. Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim – odpis zupełny aktu małżeństwa.

więcej

SPORZĄDZENIE TESTAMENTU PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3. Do wglądu: dokumenty tożsamości spadkodawcy i świadków.

więcej

WYDANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB ZAŚWIADCZENIA

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

URZĄD GMINY 

 W REPKACH

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

tel.: 25 787 50 23
tel.: 25 506 57 00
fax: 25 506 57 40

e - mail:gminarepki@list.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.