dzisiaj jest: 1 marca 2015. imieniny: Antonina, Antoni, Albin
 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
  ...więcej
2014-04-02 15:07:08


Ogłoszenie Wójta Gminy Repki
       Wójt Gminy Repki informuje, iż została zakończona realizacja zadań budowy instalacji zestawów solarnych oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Repki.       W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy, którzy jesz  ...więcej
2014-04-02 13:38:42


Przedszkolaki z Repek witały wiosnę
       Dzieci z Publicznego Przedszkola w Repkach 21 marca 2014r. powitały wiosnę korowodem z własnoręcznie wykonanymi kwiatami. Odbyły długą wycieczkę do parku szukając pierwszych znaków wiosny, do bociana i na wiejski plac zabaw pozdrawiając wszystkich   ...więcej
2014-04-02 12:33:36


Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy w Repkach
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY REPKI OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Repki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/23/2  ...więcej
2014-03-28 14:06:05


Dzień Wiosny w Zespole Szkół w Repkach
      Jak powszechnie wiadomo 21 marca to pierwszy Dzień Wiosny, który niesie nam radość i nadzieję  i jako taki zasługuje na szczególną uwagę. Jak co roku tegoż dnia w Zespole Szkół w Repkach od rana panowała atmosfera radosnego oczekiwania, bowiem jak w  ...więcej
2014-03-24 11:33:24


Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Repkach i jego oddziałów na rok szkolny 2014/2015
SZANOWNI RODZICE!  Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w Repkach odbywa się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Druk wniosku należy pobrać w sekretariacie Zespołu Szkół w Repkach, ul. Osiedlowa 8, czytelnie wypełnić (najlepiej drukowa  ...więcej
2014-03-20 14:38:56


Obwieszczenie Wójta Gminy Repki o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
   ...więcej
2014-03-06 16:36:31


Zapytanie ofertowe NR 11/POKL/2014- Szkoła Podstawowa Wyrozęby-Podawce
  ...więcej
2014-03-03 19:12:39


Dofinansowanie na usunięcie azbestu w 2014r
       Wójt Gminy Repki i informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.       Dofinansowaniem  w formie dotacji zostaną objęte zadania polegaj  ...więcej
2014-02-27 12:51:26


Informacja Wójta Gminy - Zbiórka popiołu z gospodarstw domowych
  ...więcej
2014-02-26 12:13:12

Pokazano 121 - 130 z 458
poprzednie     następne